พระบ๊อบ พระผู้ประกาศข่าวของศาสนาบาไฮ

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายมากที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก พ่อค้าหนุ่มผู้หนึ่งได้ประกาศว่าเขาคือผู้นำข่าวสารที่ถูกลิขิตให้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยชาติ ในเวลานั้น ซึ่งเป็นเวลาที่อิหร่าน ประเทศของพระองค์ กำลังอยู่ในช่วงของความเสื่อมทางศีลธรรมอย่างแพร่หลาย ข่าวสารของพระองค์ได้ปลุกเร้าความตื่นเต้นและความหวังขึ้นในทุกชนชั้นและได้ดึงดูดสาวกจำนวนหลายพันคน พระองค์ทรงใช้พระนามว่า “พระบ๊อบ” ซึ่งมีความหมายว่า “ประตู” ในภาษาอารบิค

ด้วยการเรียกร้องของพระองค์ให้มีการปฏิรูปทางด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณขึ้น และด้วยความเอาใจใส่ของพระองค์ที่จะปรับปรุงสถานะของสตรีและชะตากรรมของคนยากจน สิ่งที่พระบ๊อบทรงกำหนดขึ้นเพื่อการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณจึงมีลักษณะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงก่อตั้งศาสนาอิสระของพระองค์เองที่มีความโดดเด่น ซึ่งก่อแรงบันดาลใจแก่สาวกของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาและการกระทำอันยิ่งใหญ่ของการเป็นวีรชน

พระบ๊อบทรงประกาศว่า มนุษยชาติกำลังอยู่ ณ ธรณีประตูของยุคสมัยใหม่ พันธกิจของพระองค์ในช่วงเวลาหกปีนั้น คือการเตรียมทางให้กับการเสด็จมาของศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้า ผู้จะทรงให้การนำทางในยุคสมัยแห่งสันติภาพและความยุติธรรมที่สัญญาไว้ในทุกศาสนาของโลก ซึ่งก็คือ พระบาฮาอุลลาห์

“พระชนม์ชีพของพระองค์เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีเลิศที่สุดของความกล้าหาญที่มนุษยชาติได้รับสิทธิพิเศษในการได้มองเห็น…”
– คำอุทิศแด่พระบ๊อบโดยนักเขียนในศตวรรษที่ 19 ชาวฝรั่งเศส เอ.แอล.เอ็ม.นิโคลาส