พระบาฮาอุลลาห์ และพระปฏิญญาของพระองค์

“พระผู้แสดงธรรมผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ทรงเป็นดั่งการมาถึงของวสันตฤดูในโลกเพราะวสันตฤดูแต่ละครั้งนั้นเป็นเวลาของการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ “

พระอับดุลบาฮา

ศาสนาบาไฮเริ่มต้นขึ้นด้วยภารกิจที่พระศาสนทูตสองพระองค์ คือ พระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์ ได้รับมอบหมายมาจากพระผู้เป็นเจ้า ในปัจจุบัน ความสามัคคีซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของศาสนานี้ก่อกำเนิดขึ้นจากคำสอนอันชัดแจ้งที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงให้คำมั่นสัญญาถึงการนำทางที่ศาสนิกชนจะได้รับอย่างต่อเนื่องแม้ภายหลังการเสด็จจากไปของพระองค์แล้วก็ตาม การส่งมอบหน้าที่ในการดูแลและนำทางศาสนาตามลำดับนี้ ซึ่งเราเรียกว่า พระปฏิญญา เริ่มต้นขึ้นจากพระบาฮาอุลลาห์ ไปสู่บุตรชายของพระองค์ นามว่า พระอับดุลบาฮา และจากนั้นส่งมอบจากพระอับดุลบาฮาไปสู่หลานชายของพระองค์ คือ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ และ ต่อมาสู่สภายุติธรรมแห่งสากล ซึ่งได้รับการบัญญัติไว้โดยพระบาฮาอุลลาห์ ชาวบาไฮยอมรับในอำนาจบังคับบัญชาที่มาจากเบื้องบนของพระบ๊อบ และพระบาฮาอุลลาห์ ตลอดจนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดมาตามลำดับ