การศึกษาเพื่อชีวิตที่เป็นสุขและประสบความสำเร็จ

การศึกษาเพื่อชีวิตที่เป็นสุข และประสบความสำเร็จ

ข่าวสารแด่นักเรียนนักศึกษาและเยาวชน

จากธรรมลิขิตของศาสนาบาไฮ

ศาสนาบาไฮก่อกำเนิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของโลกยุคใหม่เมื่อประมาณ 171 ปีที่แล้ว ศาสนาบาไฮได้มอบสารที่พิเศษแก่เรา เหล่าเยาวชนนักเรียนนักศึกษา นั่นก็เป็นเพราะว่าธรรมลิขิตบาไฮได้เล็งเห็นความต้องการของเราในเรื่องความรู้ที่มีลักษณะลึกซึ้ง และเป็นการศึกษาที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นการศึกษาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความท้าทายและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และใช้เป็นพื้นฐานของแนวความคิดที่เชื่อถือได้เพื่อชีวิตที่มีความสุขและความสมบูรณ์เลิศ การดำเนินชีวิตในลักษณะดังกล่าวต้องใช้ความรู้ความรอบคอบที่ไม่ธรรมดาแต่ต้องใช้ความสุขุมรอบคอบที่มากกว่าเพื่อจะเข้าได้กับยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความสับสนและยุ่งยาก การเรียนรู้ที่จะปรับปรุงและดัดแปลงให้เข้ากับคำสอน แนวความคิดและหลักการใหม่ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับความปลอดภัย ความก้าวหน้าและความสุขของตัวเราเอง

พระวจนะที่อยู่ในจุลสารฉบับนี้เป็นบทที่คัดเลือกมาเป็นบางตอนจากไข่มุกจำนวนมหาศาลที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งอัจฉริยภาพที่นำมาถือปฏิบัติได้ ทั้งหมดอยู่ในพระธรรมของศาสนาบาไฮ พระธรรมบทที่คัดเลือกมานี้ได้มาจากหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับศาสนาบาไฮจำนวนมาก เป้าหมายก็เพื่อจัดหาถ้อยคำสร้างสรรค์ซึ่งจะอำนวยความสุขสวัสดีและหนทางอันปลอดภัยตลอดเส้นทางแห่งประสบการณ์ให้แก่นักเรียนผู้กำลังอยู่ในช่วงที่การเดินทางของชีวิตกำลังเริ่มต้น เรามั่นใจว่าถ้านักเรียนนักศึกษาจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีอ่านและทำ ความเข้าใจกับไข่มุกเหล่านี้แล้ว นักเรียนนักศึกษาก็จะพบบางสิ่งที่จะเสริมเพิ่มความสมบูรณ์ ทำให้มีความปีติและทำให้ชีวิตรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอน นี่คือของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่เรามอบให้แก่คุณ เราหวังว่าคุณจะพอใจกับสิ่งนี้

หน้าต่อไปจะแบ่งเป็นสี่ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นบทนำสั้นๆ เกี่ยวกับศาสนาบาไฮลักษณะ และการอุบัติขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของศาสนาที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความสำคัญของการได้มาซึ่งความรู้ โดยผ่านทางแหล่งความรู้ที่ต่างกันสามทาง

ส่วนที่ 3 และ 4 ???มีคำสอนทางด้านศีลธรรมสำหรับบุคคล รวมทั้งหลักคำสอนด้านสังคมที่คัดมาบางตอน

หมายเหตุ ความคิดเห็น และคำอธิบายที่อยู่ต่อท้ายบทธรรมลิขิตเป็นเพียงทรรศนะส่วนบุคคลซึ่งเขียนขึ้นจากความเข้าใจของบุคคลผู้หนึ่งที่มีต่อธรรมลิขิตบาไฮ จึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของธรรมลิขิตบาไฮ

ตอนที่ ?1 ความนำโดยย่อเกี่ยวกับศาสนาบาไฮ

ศาสนาบาไฮ ? การเปิดเผยธรรมครั้งใหม่เพื่อโลกยุคใหม่

1) ?ศาสนาบาไฮแสดงลักษณะของความมีชีวิตชีวา ความสดชื่นและความร่าเริงสดใสของเยาวชน เป็นศาสนาที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาศาสนาใหญ่ต่างๆ ของโลก ซึ่งก็เหมือนกับเด็กหนุ่มสาวที่แสดงความคิดใหม่ๆ ที่น่าทึ่งออกมา โดยศาสนาบาไฮมี

  • คำสอนทางด้านการปฏิบัติตนที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นคำสอนที่เหมาะกับช่วงเวลาของเราเอง
  • หลักธรรมทางสังคมที่เจริญไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมปัจจุบันกฎเกณฑ์ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนารูปแบบใหม่ของอายธรรมที่แท้จริง

บุคคลสำคัญ 3 ท่านของศาสนาบาไฮ

2) ?ศาสนาใหม่นี้ถูกประกาศขึ้นในอาณาจักรเปอร์เซียโดยบุคคลสำคัญท่านหนึ่งชื่อ พระบ๊อบ (?ประตู?) ผู้ซึ่งขณะนั้นเพิ่งมีอายุเพียง 25 ปี ส่วนพระบาฮาอุลลาห์ (?ความรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นเจ้า?) ทรงสถาปนาศาสนาบาไฮขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2406 พระองค์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น ?พระผู้เสด็จมาตามพันธะสัญญาของทุกยุคสมัย? เราเรียกผู้ศรัทธานับถือพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกว่า ?ชาวบาไฮหรือบาไฮศาสนิกชน? ซึ่งหมายถึง ?ผู้ติดตามความรุ่งโรจน์? หรือ ?ผู้ติดตามแสงธรรมของพระองค์? บุตรชายของพระบาฮาอุลลาห์ ชื่อ พระอับดุลบาฮา ผู้ซึ่งในขณะที่ยังเป็นหนุ่มได้เริ่มอธิบายคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์อย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีการอันเชี่ยวชาญซึ่งทำให้เราทุกคนในยุคนี้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ต่อมาหลานชายของพระอับดุลบาฮา คือ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ซึ่งขณะที่กำลังศึกษาที่วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮ ท่านศาสนภิบาลได้ทะนุบำรุงศาสนาด้วยการแปลพระธรรมและทำหน้าที่เป็นผู้นำของศาสนาในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่

ดังที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมต่างๆ อยู่เสมอ คำว่า ?เยาวชน? เป็นเสมือนเครื่องหมายของความบริสุทธิ์ ความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา การเปลี่ยนแปลงและความหวัง ตลอดจนอุดมคติอันสูงส่งและการมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดเวลา คุณสมบัติและความคิดอันโดดเด่นเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของเราไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง และความผาสุกของครอบครัวของเราเองเท่านั้น ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยแท้จริงสำหรับความก้าวหน้าสืบไปของอายธรรมทั้งปวงด้วย

ศาสนา: บทต่างๆ ในพระคัมภีร์ที่ไม่รู้จบกับคำสอนสองประเภท

3) ?ชาวบาไฮมีความเชื่อว่า แก่นแท้และต้นกำเนิดของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในโลกมีเพียงหนึ่งเดียว ความรู้ที่เผยออกมาในแต่ละศาสนาก็เหมือนกับหนังสือที่มีบทเรียนอย่างสมบูรณ์เล่มหนึ่งที่จัดส่งถึงมือของนักเรียนนักศึกษา ตามชั้นเรียนของแต่ละชั้น ตามลำดับวัยจากชั้นเด็กเล็กจนถึงเด็กโต ซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับสอน 2 แบบด้วยกันคือ

1) คำสอนทั่วไปทางด้านศีลธรรม ?ซึ่งจะคงอยู่ตลอดกาล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในสมัยใด คำสอนเหล่านี้โดยทั่วไปจะกล่าวถึงสิ่งที่ดีงามเพื่อการพัฒนามนุษยชาติ อย่างไรก็ตาม คำสอนเหล่านี้จะต้องถูกแสดงออกในรูปของคำสอนชนิดที่สอง

2) คำสอนเฉพาะกาลทางสังคม ?ซึ่งจะเป็นคำสอนที่คงอยู่ชั่วคราว และจะเปลี่ยนไปตลอดประวัติศาสตร์ คำสอนเหล่านี้จะกล่าวถึงวิธีการที่บุคคลหรือสังคมต้องมีเพื่อจะสามารถสร้างความก้าวหน้าแก่พัฒนาการของเขา คำสอนเหล่านี้มีความสำคัญอย่างที่สุดต่อความต้องการของมนุษย์ชาติในช่วงเวลาและยุคสมัยนั้น ๆ

คำสอนทั่วไปทางด้านศีลธรรมก คือ ธรรมแห่งความเจริญก้าวหน้า คำสอนเฉพาะกาลทางสังคมนั้นจะเป็นรูปแบบที่ธรรมแห่งความเจริญก้าวหน้าจะถูกนำมาปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น คำสอนทั่วไปทางด้านศีลธรรมเป็นเสมือน ?น้ำ? ที่มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาสำหรับการดำรงชีวิต ส่วนคำสอนเฉพาะกาลทางสังคมเป็นเสมือนกับ ?อุ้งมือ? กะลามะพร้าว หม้อดิน เครื่องแก้ว? หรือรูปแบบต่างๆ ของวิธีการบรรจุน้ำตลอดช่วงประวัติศาสตร์แห่งพัฒนาการของมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า คำสอนทั่วไปทางด้านศีลธรรมก็คือ ?น้ำแห่งชีวิต? ส่วนคำสอนที่สองซึ่งเป็นคำสอนเฉพาะกาลทางสังคมก็คือ ?แก้วที่ทำหน้าที่บรรจุน้ำ? ดังนั้นคำสอนทั่วไปทางด้านศีลธรรมก็คือธรรมะ คำสอนเฉพาะกาลทางสังคมก็คือรูปแบบ

เราสามารถเห็นตัวอย่างคำสอนสองประเภทนี้ได้จากสถาบันการสมรส คำสอนทางศีลธรรมอันเป็นนิรันดร์ของศาสนาได้สถาปนาสถาบันของการสมรสขึ้นและยกย่องคุณค่าของการสมรส ว่าเป็นสวัสดิภาพของบุคคลเพื่อการพัฒนาครอบครัวอย่างมีระเบียบในสังคม ในสมันก่อน คำสอนทางสังคมบัญญัติไว้ว่า เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นผลดีที่ชายคนหนึ่งมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน เพื่อที่ว่าบุรุษจะได้ปกป้องคุ้มครองสตรีในยุคที่อยู่ในสภาวะสงคราม ในสมัยนั้นภรรยาจะต้องเชื่อฟังคำพูดของสามีอย่างเคร่งครัดโดยไม่โต้เถียง อย่างไรก็ตาม บัดนี้คำสอนทางสังคมของศาสนาที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนไปและระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ชายคนหนึ่งจะมีภรรยาได้เพียงคนเดียวเท่านั้น และว่าการปรึกษาและการตกลงอย่างพร้อมใจกันในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเรื่องอื่นๆ จะอำนวยประโยชน์ให้มากกว่าการเชื่อคำของสามีอย่างหลับหูหลับตา ?เป็นที่แน่นอนว่ายิ่งสตรีได้รับการศึกษามากเท่าใด เธอก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้มากเท่านั้น ดังนั้น ทรรศนะที่ถูกปรับขึ้นใหม่เกี่ยวกับสถานภาพของสตรีให้เข้ากับยุคสมัย ทำให้สิทธิ์และสิทธิประโยชน์สำหรับสตรีในสังคมยุคสมัยใหม่มีความเท่าเทียมกันกับบุรุษในสังคม สิ่งนี้จะมีส่วนช่วยทำให้บังเกิดความก้าวหน้ากับครอบครัวและประเทศโดยรวมอย่างเห็นได้ชัด

คำสอนเฉพาะกาลทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้ถูกเผยออกมาเป็นระยะตั้งแต่บรรพกาลจนกระทั่งถึงยุคที่ทันสมัยอย่างสูงสุดในปัจจุบัน เพื่อที่ศาสนาจะรักษาความสดชื่นในเยาว์วัย และความมีชีวิตชีวาซึ่งเข้ากันได้กับความต้องการในยุคปัจจุบันที่เรากำลังก้าวไปสู่ปี 2000 คำสอนที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตทุกแง่มุมจำเป็นจะต้องถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยเป็นระยะๆ โดยพระผู้ทรงเป็นครูที่สมบูรณ์ที่สุด

เหล่าบรมศาสดา: ?ครูผู้เปลี่ยนแปลงสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง

บาไฮเชื่อว่าขบวนการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกาลสมัยนี้ทำโดยผ่านการเผยพระธรรมที่ต่อเนื่องกันมา นั่นหมายความว่า ครูจากสวรรค์ เช่นพระกฤษณะ พระพุทธเจ้า พระคริสต์ พระโมฮัมหมัด และพระบาฮาอุลลาห์ จะมาปรากฏองค์โดยทิ้งช่วงห่างกันประมาณหนึ่งพันปีลักษณะเหมือนกับการที่เราเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น นักศึกษาคณิตศาสตร์ต้องเรียนวิชาเลขก่อน จากนั้นจึงเรียนคณะคณิตศาสตร์ พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ และอื่นๆ ต่อไปอีก นักเรียนจะได้เรียนอย่างต่อเนื่องกันและก้าวหน้าขึ้นไปมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อได้เรียนรู้หลักการใหม่และพบครูคนใหม่ในระดับที่สูงขึ้น

ครูจากสวรรค์เพียงไม่กี่พระองค์นี้ก็เหมือนกับครูที่ดีเลิศโดยทั่วไป จะทรงปฏิบัติหน้าที่สามอย่างคือ

1) เพิ่มเติมคำสอนใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนามนุษย์ในยุคนั้นๆ

2) รักษาคำสอนที่มีมาแต่เดิมหรือปรับใหม่ในส่วนที่ยังคงประโยชน์ในยุคนั้น

3) ยกเลิกคำสอนที่ได้กลายเป็นรูปแบบที่ว่างเปล่าและไร้ชีวิต ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเติบโตแก่มนุษย์ในยุคนั้นแล้ว

ครูจากสวรรค์ที่หาที่เปรียบมิได้เหล่านี้ได้นำมนุษย์ผ่านการรวมตัวพัฒนาทางด้านสังคมในแต่ละขั้นตอน มีเหล่าบรมครูจากสวรรค์ปรากฏอยู่ในขณะที่มนุษย์กำลังวางรูปแบบและกำลังประสานจิตใต้สำนึกตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ญาติพี่น้อง เผ่าพันธุ์ อาณาจักร เมือง รัฐ สู่ระดับชนชาติ ยุคนี้ก็เช่นกัน มีพระบรมครูอยู่กับเราในขณะนี้ที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาของยุคแห่งนานาชาติ ครูจากสวรรค์ประสานมนุษย์และเยียวยาการขาดความสามัคคีกลมเกลียวในตัวบุคคล และในสังคมในระยะแห่งพัฒนาการนั้นด้วยคำสอนของพระองค์ พระบาฮาอุลลาห์ทรงลิขิตเกี่ยวกับขบวนการเจริญเติบโตซึ่งเริ่มใหม่ทุกๆ ประมาณหนึ่งพันปีไว้ดังนี้ ??นายแพทย์ผู้รอบรู้ทรงจับชีพจรของมนุษยชาติ พระองค์เข้าใจโรคและสั่งการรักษาด้วยอัจฉริยภาพที่ไม่มีผิดพลาด แต่ละยุคมีปัญหาของตนเอง… การรักษาที่โลกต้องการสำหรับความทุกข์ทรมานในปัจจุบันจะไม่เหมือนกับการรักษาที่ยุคต่อไปต้องการ?

ตอนที่ ?2 ความสำคัญของการศึกษา คัดมาจากพระธรรมลิขิตบางบท

คุณค่าของความรู้และการศึกษาที่อำนวยประโยชน์

?ความรู้เป็นเสมือนปีกสำหรับชีวิตของมนุษย์ และเป็นบันไดให้มนุษย์ไต่ขึ้นไป การแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่ของทุกคน?

พระบาฮาอุลลาห์

?แท้จริงแล้ว ความรู้คือทรัพย์ที่แท้จริงของมนุษย์ คือบ่อเกิดของความรุ่งโรจน์ พระพร ความปีติ ความเกษมสันต์ ความเบิกบานและความปลาบปลื้มสำหรับมนุษย์?

พระบาฮาอุลลาห์

?ไม่ปรารถนาให้คนถูกละเลยจนปราศจากความรู้หรือทักษะ เพราะเขาจะเป็นเสมือนพฤกษาที่ไร้ดอกผล ดังนั้นถ้าพฤกษานั้นมีความสามารถและศักยภาพมากเท่าใดเจ้าจำเป็นต้องประดับพฤกษาแห่งชีวิตนั้นด้วยผล ดังเช่น ความรู้ ความสุขุมรอบคอบ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และคำพูดที่ฉะฉานมากเพียงนั้น?

พระอับดุลบาฮา

?จงเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งสาขาความรู้ด้านต่างๆ ตลอดจนพฤกษาแห่งความเข้าใจ จงพยายามอย่างสุดกำลังปัญญาเพื่อที่จะประสบความสำเร็จทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ?

พระอับดุลบาฮา

?มนุษย์เปรียบประดุจดังเหล็กกล้าซึ่งมีธาตุแท้ซ่อนอยู่ภายใน โดยอาศัยคำตักเตือน อรรถาธิบาย คำแนะนำและการศึกษาที่ดี ธาตุแท้ภายในจะปรากฏโฉมออกมา อย่างไรก็ตาม หากเขาถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพเดิม การกัดกร่อนโดยสนิมแห่งตัณหาและความโลภก็จะสามารถทำลายเขาได้?

พระบาฮาอุลลาห์

การใฝ่หาความรู้เป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นของชีวิต ได้มาโดยผ่านขบวนการศึกษา ไม่ว่านักศึกษาจะได้ความรู้โดยการศึกษาด้วยตนเองหรือในระบบโรงเรียน เขาหรือเธอควรตระหนักว่าโดยพื้นฐานแล้วมีความรู้อยู่สามประเภท ในหนังสือ เฉลยปัญหาธรรมบางข้อ พระอับดุลบาฮากล่าวว่าความรู้สามประเภทนั้น คือ ด้านวัตถุ ด้านมนุษย์ และด้านธรรมะ

1) ?ความรู้ทางวัตถุเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาณาจักรแห่งชีวิตที่มีรูปร่างตัวตน และมีความต้องการในสิ่งที่มองเห็นได้ ความรู้ชนิดนี้เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและพัฒนาการทางร่างกาย สุขอนามัยและความสะดวกสบาย

2) ?ความรู้ด้านมนุษย์เกี่ยวข้องกับอารยธรรมและความเจริญซึ่งรวมถึงการปกครอง การบริหาร ศิลปะ งานกุศล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) ?ความรู้ทางธรรมะประกอบด้วยการได้มาซึ่งคุณงามความดีอันเป็นคุณสมบัติของสวรรค์ เป็นความรู้ทางศีลธรรมของศาสนาที่แท้จริง และเป็นความรู้ของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้า

ความรู้ทางธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ ความรู้ชนิดนี้ทำให้ปัจเจกบุคคล รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างแน่นเฟ้นกับสังคม และความจำเป็นของการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน นี้คือพื้นฐานของความเจริญทั้งหลายทั้งปวง ในระดับบุคคลแล้ว การศึกษาทางธรรมอำนวยความรู้ให้ทราบว่าความประพฤติเช่นไรที่ประกอบด้วยจริยธรรมและความถูกต้องตามกาลเทศะ ให้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าในสถานการณ์หนึ่งๆ อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ผิด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความรู้ชนิดนี้พัฒนาพลังลักษณะนิสัยให้กระทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง หนังสือพิมพ์ทั่วโลกมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความรู้สองประเภทแรกดังกล่าวเบื้องต้นเป็นอย่างดีแต่กลับไม่สนใจใยดีกับความรู้ทางธรรมซึ่งเป็นความรู้ชนิดที่สาม เขาไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ หรือฝึกฝนศิลปะให้ได้มาซึ่งคุณงามความดีทางธรรมะ ด้วยเหตุนี้เอง เขาจึงมีนิสัยอ่อนแอและวิจารณญาณของเขาสับสนว่า พฤติกรรมใดถูก พฤติกรรมใดผิด ดังนั้นพวกเขาจึงกระทำความผิด ซึ่งมักเป็นอาชญากรรม หากใครคนหนึ่งหยุดพัฒนาพลังที่ได้มาจากการยึดถือกฎ คำสั่งสอนตักเตือนตลอดจนคำแนะนำของศาสนาที่พัฒนาติดต่อกันมาโดยไม่หยุดยั้งแล้วเขาหรือเธอก็จะหยุดการเจริญเติบโตและจะถูกครอบงำด้วยความอ่อนแอ (เหมือนกับเครื่องมือเหล็กที่เป็นสนิมเพราะไม่ได้ใช้) ในท้ายที่สุดแล้ว สภาพเช่นนี้จะทำให้ความมุ่งมาดปรารถนาและความใฝ่ฝันของเขาชะงักงัน และจะทำลายชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิง

ในชีวิตส่วนตัวของเรา อุปนิสัยของเราถูกท้าทายอยู่ทุกวัน และเรามีทางเลือกที่จะปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งในสถานการณ์อันหลากหลาย การเลือกของเราไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ขนาดใหญ่หรือเล็กล้วนเป็นตัวกำหนดระดับความสุข ความพอใจและความสงบทางจิต ศิลปแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเลือกตัดสินใจในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งและพัฒนาคุณธรรมอันเป็นสิ่งจำเป็นในการนำไปลงมือปฏิบัตินั้นต้องรับการใส่ใจและความเพียรพยายามทุกวัน และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือต้องอาศัยความรู้ชนิดพิเศษ ความรู้ชนิดพิเศษนี้และความเข้าใจปัญหาในแต่ละสถานการณ์จะเปลี่ยนไปทุกยุคและครูจากสวรรค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้สอนอย่างมีระบบด้วยการปฏิบัติของพระองค์และด้วยพระวจนะของพระองค์ซึ่งอุดมด้วยกฎระเบียบ คำแนะนำ และภูมิปัญญาอันล้ำเลิศ

?เหล่าพระศาสดาและพระผู้นำสาส์นของพระผู้เป็นเจ้าทรงถูกส่งลงมา เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือ การนำทางมนุษย์ไปสู่มรรคแห่งสัจจะอันเที่ยงตรง จุดประสงค์เบื้องมูลฐานในการเปิดเผยพระธรรมของพระศาสดาทั้งหลายก็คือเพื่อให้การศึกษาแก่มนุษย์?

จากหนังสือประมวลพระธรรมบางบทของพระบาฮาอุลลาห์

จงศึกษาพระวจนะของครูจากสวรรค์เพื่อพัฒนาตนเอง

?จงดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งวจนะของเรา เพื่อเจ้าจะได้คลี่คลายความลับที่อยู่ในพระวจนะ และค้นพบไข่มุกแห่งอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในความล้ำลึกนั้น?

ประมวลพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์

?จงเพาะเมล็ดแห่งปัญญาของเราในดินที่บริสุทธิ์ของหัวใจ และรดด้วยน้ำแห่งความมั่นใจ เพื่อว่าไม้ดอกแห่งความรู้และปัญญาจะงอกขึ้นมาอย่างเขียวขจีจากนครพิสุทธิ์ของหัวใจ?

ประมวลพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์

?วิญญาณของมนุษย์รับทราบและมีพลังมากขึ้นขณะทำสมาธิ โดยอาศัยสมาธิกิจการที่มนุษย์ไม่เคยรู้ได้ถูกเปิดเผยต่อเขา โดยอาศัยสมาธิมนุษย์ได้รับแรงดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า โดยอาศัยสมาธิมนุษย์ได้รับอาหารทิพย์?

สุนทรพจน์ที่กรุงปารีส โดยพระอับดุลบาฮา

?ศาสนาให้ของขวัญอันล้ำค่าที่สุดแก่มนุษย์ ให้ถ้วยแห่งความเจริญรุ่งเรือง ประสาทชีวิตนิรันดร์ และโปรยปรายประโยชน์อันไม่รู้โรยราแก่มนุษยชาติ?

สาส์นของพระบาฮาอุลลาห์

?บัญญัติของเราคือตะเกียงแห่งความรักที่คอบบริบาลคนรับใช้ คือกุญแจแห่งความปรานีของเราสำหรับประชาชน?

พระคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด โดยพระบาฮาอุลลาห์

?บุคคลที่ต่ำต้อย ไม่ได้ร่ำเรียน แต่เปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็เป็นผู้มีอานุภาพมากกว่าผู้แก่กล้าวิชาที่เกิดในตระกูลสูงศักดิ์แต่ปราศจากแรงบันดาลใจนั้น?

สุนทรพจน์ที่กรุงปารีสโดยพระอับดุลบาฮา

หมายเหตุ ?พระวจนะของครูจากสวรรค์มีอำนาจและให้ความรอบรู้มากกว่าคำพูดของบุคคลธรรมดา ทั้งนี้เพราะสภาวะอันสูงส่งของความสมบูรณ์ อำนาจสร้างสรรค์แห่งการเผยพระธรรมและสถานะอันเหนือสรรพสิ่งสร้างสรรค์ทั้งปวงของครูเหล่านั้น บุคคลดังเช่นพระพุทธเจ้าและพระบาฮาอุลลาห์มีความเหนือกว่าคนธรรมดาอย่างลิบลับ ขณะที่คนดีและนักบุญอาจเหมือนกับดวงดาวแต่ครูจากสวรรค์นั้นมีจำนวนน้อยและมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ทรงราชศักดาและความยิ่งใหญ่ และส่องแสงประกายเจิดจ้าดังเช่นดวงตะวัน พระนามของพระศาสดาถูกกำหนดให้ได้รับการประกาศสดุดีในหน้าประวัติศาสตร์ ไม่เพียงชั่วเวลาสิบหรือร้อยปี หากเป็นระยะเวลานับพันๆ ปี

ใช้การปรึกษาหารือเป็นขบวนการในการตัดสินใจ

?จงจัดการกับทุกเรื่องไม่ว่าใหญ่หรือเล็กด้วยการปรึกษาหารือ?

พระอับดุลบาฮา

หมายเหตุ การปรึกษาหารือกับผู้อื่นนับว่าเป็น ?ประทีปนำทาง? สู่การแก้ไขปัญหาและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของบาไฮตลอดจนครอบครัวและชุมชนของพวกเขา คือขบวนการตัดสินใจอย่างมีขั้นตอนซึ่งนำอัจฉริยภาพอันอุดมอยู่ในคำสอนมาใช้แก้ปัญหา

ตอนที่ ?3 คำสอนขั้นพื้นฐานบางประการ

สวดมนต์ทุกวันเพื่อทำให้หัวใจบริสุทธิ์และพัฒนาจิตใจให้สูงส่ง

?จงว่องไวในวิถีธรรมอันวิสุทธิ์ และเข้ามาสู่ชั้นสวรรค์ของการสนทนากับเรา จงขัดหัวใจให้ผุดผ่องด้วยธรรมะ และรีบไปยังราชสำนักของพระผู้ทรงความสูงส่ง?

พระวจนะเร้นลับของพระบาฮาอุลลาห์

หมายเหตุ ในทำนองเดียวกันกับที่เราชำระล้างร่างกายเช้าและเย็น ให้ความสดชื่นแก่ร่างกายซึ่งมีผลบ้างกับจิตใจ การท่องและสวดมนต์เช้าและเย็นยังความบริสุทธิ์แก่จิตวิญญาณและหัวใจซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสถานที่ส่วนตัวแห่งความคิดคำนึงและความตั้งใจ อากัปกิริยาอุทิศถวายขณะสวดมนต์ช่วยให้เราตัดสินใจสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างฉลาดและเหมาะสมมากขึ้น หากต้องการชำระล้างจิตใจอย่างหมดจด หรือเพื่อขอให้รักษาพยาบาลแล้ว การสวดมนต์อย่างรีบด่วนเปรียบเสมือนเป็นดังไฟที่จะขจัดน้ำแข็งหรือสนิมออกจากหัวใจที่เย็นชาหรือแข็งกร้าวที่สุดได้ และคืนสภาพจิตใจสู่หนทางที่นำไปสู่การสร้างสรรค์และมีความสุขกว่าเดิม

รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง

?เจ้าคือตะเกียงของเราและแสงของเราอยู่ในตัวเจ้า จงเรืองแสงด้วยรัศมีของเรา และอย่าแสวงหาใครอื่นนอกจากเรา เพราะเราสร้างเจ้าให้อุดม และอาบลักษมีให้แก่เจ้าอย่างล้นหลาม?

พระวจนะเร้นลับของพระบาฮาอุลลาห์

หมายเหตุ ?ขอให้ทราบว่าคุณมีคุณค่าและไม่มีใครที่เหมือนกับคุณ ไม่มีใครที่มีพรสวรรค์จะพัฒนาต่อไปได้เฉกเช่นคุณ ลักษณะหนึ่งของจักรวาลของเราก็คือความหลากหลาย ไม่มีดอกไม้คู่ใดหรือเกล็ดหิมะคู่ใดที่เหมือนกันทุกประการ แต่ละสิ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความงามในสรรพสิ่งด้วยคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเอง

ยกย่องคุณค่าแห่งนิสัยและความประพฤติ

?ดาบแห่งอุปนิสัยใจคอที่ดี และความประพฤติที่ถูกต้องนั้นคมยิ่งกว่าใบมีดเหล็กกล้า?

พระบาฮาอุลลาห์

?ความเจริญของโลกสัมฤทธิ์ผลได้โดยอาศัยการกระทำที่บริสุทธิ์และดีงาม โดยความประพฤติที่งดงามและน่าสรรเสริญ?

การมาถึงแห่งความยุติธรรมจากสวรรค์โดยพระบาฮาอุลลาห์

หมายเหตุ ?บาไฮมีความคิดเห็นว่าการมีคุณธรรมเป็นวัตถุประสงค์หลักของการดำรงชีวิตของเรา และเป็นสิ่งสำคัญต่อความสุขของเราและคนรอบข้าง วัตถุประสงค์อื่นรวมถึงการทำให้อารยธรรมก้าวหน้าต่อไป ช่วยให้ได้มาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติตลอดจนการรู้จัก บูชา และเข้าสู่ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระจิตและพระผู้ทรงความดีงามอันสมบูรณ์

การเป็นที่วางใจได้ รากฐานของกิจการงานทั้งปวง

?ความไว้วางใจได้คือทวารสำคัญที่สุดที่นำไปสู่ความสงบ และความปลอดภัยไร้กังวลของประชาชน ความจริงแล้วเสถียรภาพของกิจการทุกอย่างขึ้นอยู่กับความไว้วางใจได้?

สาส์นของพระบาฮาอุลลาห์

หมายเหตุ ?หากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างสามีภรรยา และในธุรกิจการงานปราศจากลักษณะเด่นของคุณธรรม อันได้แก่ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในที่สุด ความสัมพันธ์เหล่านั้นก็จะถูกครอบงำด้วยความระแวง ความสงสัย ข้องใจและไม่วางใจกัน ในขณะที่คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนอื่น ตัวคุณเองจะต้องเลือกที่จะปฏิบัติตนให้เป็นที่วางใจและเที่ยงธรรมเมื่อติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ การเลือกเป็นคนที่ไว้วางใจได้คือการเลือกหนทางสู่ความสมัครสมานสามัคคี

เลือกคบเพื่อนที่ดี

?การอยู่ร่วมกับผู้ไร้ศีลธรรมจะทวีความทุกข์โศก ส่วนมิตรภาพกับผู้มีธรรมจะชะล้างสนิมออกไปจากหัวใจ?

พระวจนะเร้นลับของพระบาฮาอุลลาห์

หมายเหตุ ?กล่าวกันว่า ถ้าคุณพบคนคนหนึ่งที่ทำผิดซ้ำกันถึงสามครั้งและคุณไม่สามารถชักนำให้เขาเปลี่ยนนิสัยไปในทางที่ดีได้แล้ว คนคนนั้นก็จะเริ่มชักนำคุณไปในทางตกต่ำ ในขณะที่คุณควรจะมีเมตตาต่อแม้กระทั่งผู้ที่มีความคิดและการกระทำที่ดื้อดึงเอาแต่ใจตนเอง คุณก็ควรจะเลือกเพื่อนที่มีคุณธรรมและน่านับถือ แล้วคุณจะได้รับการชักนำไปในทางที่ดีและพัฒนาขึ้นด้วยแบบอย่าง ความคิด คำพูดและความประพฤติที่ดีงามของเขา

การทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่งทางวัตถุและจิตใจ

?เจ้าคือต้นไม้ในสวนของเรา เจ้าต้องออกผลที่ล้ำเลิศ เพื่อว่าเจ้าเองและผู้อื่นจะได้รับประโยชน์จากผลนั้น ดูกร มนุษย์ผู้มีปัญญา เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะประกอบอาชีพและวิชาชีพ เพราะในนั้นมีความลับแห่งความมั่งคั่งอยู่?

พระวจนะเร้นลับของพระบาฮาอุลลาห์

?ต้นไม้ที่ไม่ออกผลนั้นเหมาะสำหรับกองไฟ?

พระวจนะเร้นลับของพระบาฮาอุลลาห์

?เรามีบัญชาทุกคนให้ประกอบอาชีพบางอย่าง เราได้ยกฐานะของการทำงานดังกล่าวขึ้นมาเป็นการนมัสการพระผู้เป็นเจ้า?

พระบาฮาอุลลาห์

หมายเหตุ ?เราเองและบุคคลที่เรารัก และหากเป็นไปได้เราอาจจะนำไปใช้ในด้านการสืบสานอารยธรรมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกเหนือจากนี้การทำงานยังอำนวยโอกาสให้เราเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาจิตวิญญาณและคุณธรรม ในสถานที่ทำงาน เรามีโอกาสมากพอที่จะฝึกฝนคุณธรรมในด้านความยุติธรรม ความเสมอภาค การเป็นลูกน้อง ความเมตตากรุณา ความกล้า ความอดทน ความฉลาด การรู้จักเหตุผล ในสถานที่ทำงาน ความสำคัญของการรักษาข้อตกลงและความประพฤติที่อยู่ในศีลธรรมในทุกสถานการณ์จะเป็นที่ประจักษ์ชัด การจะได้มาซึ่งคุณสมบัติของบุคคลเช่นว่านี้จะต้องมีความมั่งคั่งในแบบที่ถูกต้องจึงจะส่งผลให้เรามีความสุขส่วนตัวได้ เมื่อการปฏิบัติงานในที่ทำงานประกอบด้วยความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตารักใคร่และการเอาใจใส่งานอย่างดีที่สุดแล้ว นั่นไม่นับว่าเป็นเพียงแค่การทำงานเท่านั้น หากเป็นการปฏิบัติบูชาและความพอใจที่เรารู้สึกได้ด้วยตัวเองซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความแตกต่าง

หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ยาสูบ ฝิ่น ฯลฯ เพื่อคงไว้ซึ่งความหลักแหลมทางจิตใจ

?ห้ามบุคคลที่มีปัญญาดื่มสิ่งที่จะพรากปัญญาของเขาไป เห็นว่าเขาพึงปฏิบัติในสิ่งที่คู่ควรกับมนุษย์?

พระคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดโดยพระบาฮาอุลลาห์

?ประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่าการละเลิกจากยาสูบ เครื่องดื่มมึนเมาและฝิ่นทำให้มีสุขภาพดี เพิ่มพลัง ขยายความหลักแหลมทางจิตใจและพละกำลังมากมายเพียงใด?

ประมวลพระธรรมของพระอับดุลบาฮา

หมายเหตุ ?เราได้กล่าวถึงการกระทำอันควรเพื่อพัฒนาความคิดและจิตใจมาแล้วหลายครั้ง ในทางกลับกัน บทพระธรรมที่คัดมาแสดงข้างต้นนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามีการกระทำเช่นไรบ้างที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงและละเลิก เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและวิญญาณของตัวคุณเองนอกเหนือจากนี้ พระธรรมของศาสนาบาไฮยังได้กล่าวถึงการหลีกเลี่ยงการดื่มไวน์ ไม่เสพยาเสพติด ไม่สูบกัญชา และสารกล่อมประสาทที่ได้จากพืชซึ่งจะไปแปรเปลี่ยนจิตสำนึกให้หลงผิดไป อย่างไรก็ตาม สารประกอบทางเคมีของสิ่งเหล่านี้อาจจะนำมาใช้ได้หากเป็นคำสั่งของนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรักษาโรคหรือความผิดปกติบางอย่าง

บทธรรมสำคัญเพิ่มเติม

ความกรุณา ??คำแนะนำประการแรกของเราคือ จงมีหัวใจที่บริสุทธิ์ เมตตาและผ่องใสเพื่อว่าเจ้าจะได้อยู่ในอาณาจักรที่ยั่งยืนชั่วนิรันดร์?

พระวจนะเร้นลับของพระบาฮาอุลลาห์

?ลิ้นที่อ่อนโยนคือแม่เหล็กที่ดึงดูดหัวใจมนุษย์ คืออาหารแห่งวิญญาณ ซึ่งสวมถ้อยคำด้วยความหมาย?

พระบาฮาอุลลาห์

มารยาท ??เราขอตักเตือนเจ้าให้มีมารยาท เพราะเหนืออื่นใด มารยาทคือเจ้าชายของคุณธรรมทั้งปวง?

พระวจนะเร้นลับของพระบาฮาอุลลาห์

คำพูดที่ระมัดระวัง ??จงอย่าเอ่ยถึงบาปของผู้อื่นในเมื่อเจ่าเองก็เป็นคนบาป?

พระวจนะเร้นลับของพระบาฮาอุลลาห์

พยายามให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศ ??จงให้แต่ละรุ่งอรุณดีกว่าสนธยา ให้แต่ละวันพรุ่งอุดมค่ากว่าวันวาน?

พระบาฮาอุลลาห์

ความบริสุทธิ์

?ทั้งหญิงและชายควรจะรักษาความบริสุทธิ์ไว้ ไม่ใช่เพราะเป็นจริยธรรมที่น่ายกย่องอย่างสูงเท่านั้น หากยังเป็นหนทางเดียวที่นำไปสู่ชีวิตสมรสที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข?

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ท่านศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮ

การสมรส ??และเมื่อพระองค์ต้องการแผ่ความเมตตากรุณามาให้มวลมนุษย์ ต้องการจัดโลกให้เป็นระเบียบ พระองค์ทรงเปิดเผยวินัยและบัญญัติกฎ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้คือการสถาปนากฎของการสมรส เพื่อให้เป็นปราการแห่งความผาสุกและความรอดพ้น…?

พระคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธ์ที่สุดโดยพระบาฮาอุลลาห์

?ดังนั้น จงพยายามอยู่ร่วมกันด้วยหัวใจและวิญญาณ ประดุจนกพิราบสองตัวในรังเดียวกัน เพราะสิ่งนี้จะได้รับพรในทั้งสองภพ?

คัดมาจากพระธรรมของพระอับดุลบาฮา

การหย่าร้าง ??จงเหนี่ยวรั้งไม่ให้มีการหย่าร้างอย่างสุดกำลังนอกเสียจากว่ามีบางสิ่งเกิดผลักไสให้เขาแยกออกจากกัน ด้วยมีความรังเกียจซึ่งกันและกัน?

พระอับดุลบาฮา

การแต่งกาย ??รสนิยมด้านเสื้อผ้าและการโกนแต่งเคราให้เป็นไปตามวิจารณญาณของมนุษย์ ดูกร ประชาชน แต่จงระวังอย่าทำตัวเป็นเครื่องเล่นของคนเขลา?

พระบาฮาอุลลาห์

ดนตรี ??เราให้ดนตรีเป็นประหนึ่งบันไดสำหรับวิญญาณของเจ้า เป็นหนทางให้เจ้าขึ้นไปสู่อาณาจักรเบื้องบน ดังนั้นอย่าทำให้ดนตรีเป็นปีกของอัตตาและกิเลส?

พระคัมภีร์ที่ศํกดิ์สิทธิ์ที่สุดโดยพระบาฮาอุลลาห์

ศิลปะ ??งานศิลปะ งานฝีมือและวิทยาศาสตร์ทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้น ทั้งหมดนำมาซึ่งความเบิกบานใจ?

พระบาฮาอุลลาห์

ความเจ็บปวดและความร่าเริงยินดี ??ความเศร้าสลดทุกอย่าง ความปวดร้าว ความอับอาย และความหดหู่ใจ เกิดจากโลกแห่งวัตถุ ในขณะที่อาณาจักรแห่งวิญญาณไม่ได้เป็นเหตุของความโศกเศร้าเลย ผู้หนึ่งผู้ใดที่มีความคิดอยู่ในอาณาจักรนี้ก็รู้จักความชื่นชมยินดีเป็นนิจ ความเจ็บป่วยอันเป็นธรรมดาของมนุษย์ ก็ไม่หลีกเว้นเขาไปได้ แต่ว่าจะแตะต้องได้ก็เพียงผิวเผินของชีวิตเขาเท่านั้น ในส่วนลึกลงไปนั้นเป็นความสงบเงียบเยือกเย็น?

สุนทรพจน์ที่กรุงปารีสพระอับดุลบาฮา

ภาคที่ 3 หลักธรรมพื้นฐานทางสังคมบางประการ

การค้นคว้าหาความจริงด้วยตนเองอย่างอิสระ

?การลอกเลียนแบบจากอดีตอย่างงมงายจะทำให้สมองตื้น?

พระธรรมของพระอับดุลบาฮา

?หากบุคคลประสงค์จะประสบความสำเร็จในการแสวงหาความจริง สิ่งแรกที่เขาต้องปฏิบัติคือ เขาจะต้องปิดตาต่อความเชื่องมงายที่ถือปฏิบัติกันสืบมาแต่อดีต?

สุนทรพจน์ที่กรุงปารีสโดยพระอับดุลบาฮา

?พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานตาแห่งการค้นคว้าหาความจริงแก่มนุษย์เพื่อที่เขาจะได้เห็นและค้นหาความจริง พระองค์ทรงประทานหูเพื่อที่เขาจะได้ยินข่าวที่เป็นจริง ทรงมอบพระสวรรค์แห่งเหตุผลเพื่อที่เขาจะได้ค้นพบสิ่งต่างๆ ด้วยตัวของเขาเอง?

พระอับดุลบาฮา

ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ชาติ

?สักการสถานแห่งเอกภาพได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว เจ้าอย่าถือกันและกันเป็นคนแปลกหน้า เจ้าคือผลไม้บนต้นเดียวกัน และเป็นใบไม้บนกิ่งเดียวกัน แสงแห่งความสามัคคีนั้นมีอานุภาพมากจนสามารถส่องทั่วพิภพให้สว่างไสว?

ประมวลพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์

?พระผู้ซึ่งเป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงเมตตาเหนือผู้ใด ทรงเฝ้าทะนุถนอมความปรารถนาที่จะได้เห็นมนุษยชาติทั้งมวลเป็นประดุลดังดวงวิญญาณในร่างเดียวกัน?

พระบาฮาอุลลาห์

ความกลมกลืนกันในความหลากหลาย

?ความแตกต่างกันระหว่างบุตรหลานของมนุษย์ ควรเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความรักและความปรองดองสามัคคีขึ้น เหมือนกับดนตรีที่มีระดับเสียงสูงต่ำประสานเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดเป็นบทเพลงที่สมบูรณ์ขึ้น?

สุนทรพจน์ที่กรุงปารีสโดยพระอับดุลบาฮา

ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ?

?อีกไม่นาน วันทั้งหลายจะมาถึง เมื่อบุรุษจะได้กล่าวแก่สตรีว่า: ?ขอพระพรจงมีแด่ท่าน ขอพระพรจงมีแด่ท่าน อันที่จริงท่านสมควรแล้วที่จะได้รับพรสวรรค์ทุกประการ ท่านสมควรที่จะได้รับการประดับที่ศีรษะด้วยมงกุฎอันทรงเกียรติชั่วนิรันดร เพราะว่าในศิลปวิทยาการ ในคุณความดีอันสมบูรณ์แล้ว ท่านจะเท่าเทียมกับบุรุษ และเมื่อตระหนักในความอ่อนละมุนละไมของหัวใจ และความปรานีอันใหญ่หลวงและความเห็นอกเห็นใจ ท่านก็เป็นยอดแล้ว?

สุนทรพจน์ที่กรุงปารีสโดยพระอับดุลบาฮา

ขจัดอคติทุกรูปแบบ

?อคติทั้งปวงเป็นตัวทำลายความสุขและสวัสดิภาพของมนุษย์?

พระอับดุลบาฮา

?มนุษย์ไม่ควรปลื้มใจว่าเขารักประเทศของตน แต่ควรปลื้มใจว่าเขารักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน?

พระบาฮาอุลลาห์

ความจงรักภักดีต่อรัฐบาล

?ในทุกประเทศที่ประชากรบาไฮอาศัยอยู่ พวกเขาจะต้องปฏิบัติต่อรัฐบาลของประเทศนั้นด้วยความจงรักภักดี ความสุจริต และวาจาสัตย์?

สาส์นของพระบาฮาอุลลาห์

ความสอดคล้องต้องกันระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์

?ศาสนาและวิทยาศาสตร์เป็นปีกสองข้างซึ่งนำปัญญาของมนุษย์ให้สามารถทะยานขึ้นสู่ความสูง พาวิญญาณของมนุษย์ให้สามารถพัฒนา เป็นไปไม่ได้ที่จะบินด้วยปีกเพียงข้างเดียวโดยลำพัง?

พระอับดุลบาฮา

สหพันธรัฐแห่งโลก

?โลกนี้เป็นเพียงแผ่นดินเดียว และมนุษยชาติเป็นเพียงประชาชาติเดียวกัน?

ประมวลพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์

ภาษาสากลรองจากภาษาท้องถิ่น

?หัวใจเปรียบประดุจเป็นกล่องและภาษาเป็นกุญแจ การใช้กุญแจเป็นวิธีเดียวที่เราจะสามารถเปิดกล่องดวงใจและได้พบอัญมณีในนั้น ดังนั้น ประเด็นที่เกี่ยวกับการมีภาษาสากลรองจากภาษาท้องถิ่นจึงมีความสำคัญอย่างที่สุด?

ประกาศสันติภาพสากลโดยพระอับดุลบาฮา

การศึกษาสากล

?สิ่งจำเป็นเบื้องต้นและด่วนที่สุดคือการส่งเสริมการศึกษา เป็นเรื่องสุดจะจิตนาการได้ว่า ชาติใดจะสามารถเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้หากสิ่งสำคัญขั้นมูลฐานนี้ไม่ดำเนินก้าวหน้าไป เหตุผลสำคัญของความเสื่อมและความตกต่ำของประชาชนคือ อวิชชา?

ความลับแห่งอารยธรรมสวรรค์โดยพระอับดุลบาฮา

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

?พระผู้เป็นนายของมวลมนุษย์ทรงวางรูปแบบอาณาจักรของมนุษย์เป็นเสมือนดังสวนแห่ง ???อีเด็น เป็นสวรรค์บนดิน?

พระธรรมของพระอับดุลบาฮา

กฎเกณฑ์ทางสังคมอื่นๆ รวมถึง : การขจัดความร่ำรวยอย่างมหาศาลและความยากจนขัดสนอย่างแสนสาหัส การไม่นำศาสนาเข้าไปเกี่ยวพันกับการเมือง และการสถาปนาสันติภาพระดับสากลซึ่งมีสหพันธรัฐแห่งโลก ให้การสนับสนุนรับรอง

ตัวอย่างบทสวดมนต์ของศาสนาบาไฮบางบทที่คัดมา

?ข้าแต่พระผู้เป็นนายโปรดทำให้ใบหน้าของข้าพเจ้าสว่างไสวขึ้นด้วยแสงแห่งการประทานให้ของพระองค์ โปรดให้ดวงตาของข้าพเจ้าสว่างขึ้นด้วยการมองเห็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจในการบัญชาของพระองค์ โปรดทรงทำให้หัวใจของข้าพเจ้าสดชื่นด้วยความรุ่งโรจน์แห่งพระปัญญาที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งของพระองค์ โปรดทำให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเบิกบานขึ้นด้วยข่าวอันน่าปีติยินดียิ่งของพระองค์ที่มีอำนาจฟื้นฟูวิญญาณ ข้าแต่ราชันย์แห่งโลกนี้และแห่งอาณาจักรเบื้องบน ข้าแต่พระผู้ปกครองผู้ทรงอำนาจ…? ?โปรดเลี้ยงดูข้าพเจ้าไว้กับอกแห่งความปรานีของพระองค์ โปรดฝึกฝนข้าพเจ้าในอ้อมอกแห่งความรักของพระองค์ โปรดอบรมข้าพเจ้าในโรงเรียนแห่งการนำทางของพระองค์ โปรดพัฒนาข้าพเจ้าภายใต้ร่มเงาแห่งความอารีของพระองค์ โปรดปลดปล่อยข้าพเจ้าออกจากความมืด ให้ข้าพเจ้าได้เป็นประทีปที่สว่างไสว โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากความทุกข์โศก โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นบุษบาในสวนกุหลาบ ให้ข้าพเจ้าได้เป็นคนรับใช้ ณ ธรณีประตูของพระองค์ ให้ข้าพเจ้ามีใจที่ชอบธรรม โปรดให้ข้าพเจ้าได้เป็นเหตุแห่งความอารีสำหรับชาวโลก โปรดสวมศีรษะของข้าพเจ้าด้วยมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์ แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงเห็น พระผู้ทรงได้ยิน ?ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเห็นใจ โปรดทรงประทานหัวใจที่เป็นเสมือนดังแก้วแก่ข้าพเจ้า ซึ่งจะสามารถเรืองรองได้ด้วยแสงแห่งความรักของพระองค์ และขอทรงประทานแก่ข้าพเจ้า ความคิดที่สามารถเปลี่ยนโลกนี้เป็นสวนกุหลาบ ด้วยการหลั่งไหลลงมาของกรุณาธิคุณจากสวรรค์ พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงเมตตา พระองค์คือพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุด?

พระอับดุลบาฮา

หมายเหตุ : ศาสนาบาไฮไม่มีนักบวช บริหารศาสนกิจโดยสมาชิกที่ผ่านการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาบาไฮที่มีอยู่ทั่วโลก เป็นไปตามหลักบริหารที่ร่างไว้ในพระบัญญัติของศาสนา