แอลกอฮอล์ ยาเสพติด

แอลกอฮอล์

จงเมามายด้วยมธุรสแห่งความรักในพระผู้เป็นเจ้า และมิใช่ด้วยสิ่งที่ทำให้จิตใจของเจ้าไร้ชีวิต ดูกร บรรดาผู้ที่รักพระองค์ แท้จริงแล้ว สิ่งนี้ได้ถูกห้ามสำหรับศาสนิกชนทุกคน ไม่ว่าชายหรือหญิง

การดื่มเหล้า ตามข้อความของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั้น ถูกห้ามเพราะว่าเหล้าเป็นเหตุแห่งโรคเรื้อรังต่างๆ ทำให้เส้นประสาทอ่อนแอและกัดกร่อนสติ

ยาเสพติด

เกี่ยวกับฝิ่น เป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงและถูกสาปแช่ง พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้องเราจากโทษที่พระองค์จะกระทำต่อผู้ที่ใช้มันด้วยเถิด ตามวจนะอันชัดแจ้งจากคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ฝิ่นได้ถูกห้ามและการใช้ฝิ่นได้ถูกเหตุผลนั้นแสดงว่าการสูบฝิ่นนั้นเป็นความบ้าคลั่งชนิดหนึ่ง และประสบการณ์เป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้ใช้ฝิ่นนั้นถูกตัดออกจากอาณาจักรมนุษย์ ขอให้พระผู้เป็นเจ้าปกป้องทุกๆ คนจากการกระทำอันน่ารังเกียจนี้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้พื้นฐานของความเป็นมนุษย์พังทลาย และทำให้ผู้ใช้ฝิ่นเสียสติตลอดไปและตลอดกาล เพราะฝิ่นเกาะมัดกับวิญญาณ ทำให้สติสัมปชัญญะของผู้ใช้นั้นตายไป ความคิดของเขานั้นถูกขับออกไป ความรับรู้ของเขาถูกกัดกร่อน ทำให้สิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่ตาย มันดับความร้อนในธรรมชาติ ไม่สามารถนึกถึงอันตรายใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าอันตรายของฝิ่น ผู้ที่โชคดีนั้นคือผู้ที่มิเคยแม้กระทั่งกล่าวถึงชื่อของมัน ดังนั้นจงไตร่ตรองเถิดวาผู้ใช้ฝิ่นนั้นจะตกต่ำเพียงใด