ประวัติของศาสนาบาไฮในประเทศไทย

ศาสนาบาไฮนั้นถูกเผยแพร่ครั้งแรกในประเทศไทย ช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 1888 โดยการเดินทางมาของท่าน จามาล เอฟเฟนดิ ครูสอนศาสนาคนแรกของบาไฮ ซึ่งท่านได้ทำตามพระบัญชาของพระบาฮาอุลลาห์ และได้นำคำสอนของศาสนาบาไฮเข้ามาสอนในภูมิภาคนี้ของโลก?ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ศาสนาบาไฮในประเทศไทยนั้นบันทึกน้อยมากเกี่ยวกับการเดินทางสอนศาสนาของท่านจามาล เอฟเฟนดิ

ในปีพ.ศ. 2497 นายอันวา คาแดร์ อาสาที่จะเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยและเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับราชวงศ์ของไทย เขาอยู่ในไทยเป็นเวลาเกือบสามปี อีกทั้งเขายังเป็นคนสอนศาสนาแก่นายปราโมทย์ และหลังจากนั้นนายปราโมทย์ ก็ได้กลายเป็นผู้ศรัทธาในศาสนาบาไฮและเป็นศาสนิกชนคนไทยคนแรกที่ยอมรับและศรัทธาพระบาฮาอุลลาห์ เขาเผยแพร่คำสอนของศาสนาในประเทศไทย ทำให้มีผู้คนให้ความสนใจในศาสนาและได้ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ? ในขณะนั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์กลางศาสนาบาไฮ เพื่อเป็นที่ที่ชาวบาไฮรวมตัวกันทำกิจกรรมหรือสวดมนต์อธิษฐาน

ต่อมาในปีพ.ศ. 2510 นางชีริน ฟอสดาร์เป็นผู้แทนของชุมชนบาไฮในประเทศไทยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระคัมภีร์คีตาร์บีอัคดัสแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร