“จงให้วิสัยทัศน์ของเจ้ากว้างไกลครอบคลุมทั่วทั้งโลก…” พระบาฮาอุลลาห์

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งพระผู้ให้การศึกษาแก่มนุษย์มาตามลำดับ ผู้ซึ่งเราเรียกว่าพระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้า คำสอนของแต่ละพระองค์เป็นพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าของอารยธรรม พระผู้แสดงธรรมมีหลายพระองค์ เช่น พระอับราฮัม พระกฤษณะ พระโซโรแอสเตอร์ พระโมเสส พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ และ พระโมฮัมหมัด

พระบาฮาอุลลาห์ พระผู้ทรงเป็นองค์ล่าสุด ทรงอธิบายว่าศาสนาทั้งหลายของโลกนั้นมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันและโดยแก่นแท้แล้วเป็นเสมือนแต่ละบทเรียนที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันของศาสนาเพียงศาสนาเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ชาวบาไฮเชื่อว่า สิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับมนุษยชาติในปัจจุบันคือการค้นพบวิสัยทัศน์ร่วมกันของสังคมในอนาคตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนธรรมชาติและจุดประสงค์ของชีวิต วิสัยทัศน์ดังกล่าวค่อยๆ ปรากฎโฉมออกมาจากพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์

ชาวบาไฮเชื่ออะไร

คุณสามารถใช้เวลากับหัวข้อนี้ ในการอ่านต้นกำเนิดของศาสนาบาไฮและหลักธรรมคำสอนของบาไฮ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่มนุษยชาติทั่วโลก

ชาวบาไฮทำอะไร

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆและกิจกรรมที่ชาวบาไฮนั้นทำ การเผยแพร่พระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ ตั้งแต่เริ่มแรกของการศรัทธาในประเทศเปอร์เซียในตะวันออกกลาง จนแพร่หลายออกไปทั่วโลกจนปัจจุบัน

ชุมชนบาไฮในประเทศไทย

ประวัติและที่มาของศาสนาบาไฮในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่มีเกี่ยวกับศาสนาบาไฮในไทย ฯลฯ

ห้องสมุดบาไฮ

ห้องสมุดบาไฮคือแหล่งรวบรวมเอกสารต่างๆ ทั้งคัมภีร์ศักดิ์ของพระบาฮาอุลลาห์, พระบ๊อบ, พระอับดุลบาฮา
สาส์นจากท่านโชกิ เอฟเฟนดิ และ สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล หรือเอกสารอื่นๆของบาไฮ……

ขณะคลื่นแห่งการประชุมสาดซัดไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมองเห็นโอกาสมากมายในการรับใช้สังคมร่วมกับเพื่อนบ้านและพี่น้องร่วมชาติของตน ผู้ร่วมประชุมมองเห็นวิสัยทัศน์ของพระบาฮาอุลลาห์ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมา พระองค์ตรัสว่ามนุษยชาติเป็นหน่วยเดียว เป็นครอบครัวเดียว ด้วยพระธรรมคำสอนต่อไปนี้ “สูเจ้าทั้งหลายเป็นใบไม้บนต้นเดียวกัน และหยดน้ำในทะเลเดียวกัน” ▶ อ่านบทความเต็มใน BWNS: news.bahai.org/story/1587▶ Subscribe: www.youtube.com/channel/UCu2hs-6G3ogWeorGomWaBTg▶ Website: www.bahai.or.th#ความสามัคคี #มนุษยชาติ #การประชุมทั่วโลก ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันนี้ ชุมชนบาไฮและคนอื่นๆ อีกหลายคนทั่วโลกเฉลิมฉลองวสันตวิษุวัต - นอว์รูซซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า "วันใหม่" นอกจากนี้นอว์รูซยังเป็นจุดสิ้นสุดของการถือศีลอด 19 วัน ของบาไฮ และเป็นจุดเริ่มต้นของปีปฏิทินบาไฮปีใหม่ เป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ความหวัง และการฟื้นฟูจิตวิญญาณ #ศาสนาบาไฮ ... See MoreSee Less
View on Facebook
“ประกายแห่งภาพความเพียรร้อยปี” ภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่นำเสนอพัฒนาการของชุมชนบาไฮระดับโลกศูนย์กลางบาไฮแห่งโลก: “ประกายแห่งภาพความเพียรร้อยปี” เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่จัดทำขึ้นโดยสภายุติธรรมแห่งสากล และเริ่มฉายแล้วในวันที่ 5 มกราคมนี้เวอร์ชั่นภาษาไทยฉายแล้ววันนี้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของชุมชนบาไฮแห่งประเทศไทย www.bahai.or.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88... หรือตามลิงค์ต่อไปนี้ youtu.be/C8iuDVb3olo ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอภาพรวมของความเพียรพยายามและการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีนับตั้งแต่การสวรรคตของพระอับดุลบาฮาในปี 1921 (พ.ศ. 2464) ซึ่งดำเนินการโดยชุมชนบาไฮที่กำลังเริ่มเบ่งบานในยุคนั้น ภาพยนตร์นี้สรุปให้เห็นเส้นทางพัฒนาการที่นำชุมชนบาไฮมาสู่ความพยายามทั้งหลายในปัจจุบันซึ่งมุ่งสนับสนุนการปรากฏขึ้นของโลกที่ตั้งมั่นอยู่บนหลักความเชื่อในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลมนุษยชาติภาพยนตร์ที่ยาว 66 นาทีนี้สามารถรับชมได้ในภาษาอาหรับ อังกฤษ ฝรั่งเศส เปอร์เซีย รัสเซีย สเปน สวาฮีลี และภาษาไทย ... See MoreSee Less
View on Facebook

ครบรอบหนึ่งร้อยปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระอับดุลบาฮา 1921 - 2021