“จงให้วิสัยทัศน์ของเจ้ากว้างไกลครอบคลุมทั่วทั้งโลก…” พระบาฮาอุลลาห์

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งพระผู้ให้การศึกษาแก่มนุษย์มาตามลำดับ ผู้ซึ่งเราเรียกว่าพระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้า คำสอนของแต่ละพระองค์เป็นพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าของอารยธรรม พระผู้แสดงธรรมมีหลายพระองค์ เช่น พระอับราฮัม พระกฤษณะ พระโซโรแอสเตอร์ พระโมเสส พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ และ พระโมฮัมหมัด

พระบาฮาอุลลาห์ พระผู้ทรงเป็นองค์ล่าสุด ทรงอธิบายว่าศาสนาทั้งหลายของโลกนั้นมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันและโดยแก่นแท้แล้วเป็นเสมือนแต่ละบทเรียนที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันของศาสนาเพียงศาสนาเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ชาวบาไฮเชื่อว่า สิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับมนุษยชาติในปัจจุบันคือการค้นพบวิสัยทัศน์ร่วมกันของสังคมในอนาคตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนธรรมชาติและจุดประสงค์ของชีวิต วิสัยทัศน์ดังกล่าวค่อยๆ ปรากฎโฉมออกมาจากพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์

ชาวบาไฮเชื่ออะไร

คุณสามารถใช้เวลากับหัวข้อนี้ ในการอ่านต้นกำเนิดของศาสนาบาไฮและหลักธรรมคำสอนของบาไฮ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่มนุษยชาติทั่วโลก

ชาวบาไฮทำอะไร

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆและกิจกรรมที่ชาวบาไฮนั้นทำ การเผยแพร่พระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ ตั้งแต่เริ่มแรกของการศรัทธาในประเทศเปอร์เซียในตะวันออกกลาง จนแพร่หลายออกไปทั่วโลกจนปัจจุบัน

ชุมชนบาไฮในประเทศไทย

ประวัติและที่มาของศาสนาบาไฮในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่มีเกี่ยวกับศาสนาบาไฮในไทย ฯลฯ

ห้องสมุดบาไฮ

ห้องสมุดบาไฮคือแหล่งรวบรวมเอกสารต่างๆ ทั้งคัมภีร์ศักดิ์ของพระบาฮาอุลลาห์, พระบ๊อบ, พระอับดุลบาฮา
สาส์นจากท่านโชกิ เอฟเฟนดิ และ สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล หรือเอกสารอื่นๆของบาไฮ……

การประชุมทั่วโลก: เยาวชนแสดงให้เห็นถึงอนาคตที่มีความหวังในระยะนี้สำนักข่าวบาไฮได้รายงานข่าวการประชุมที่เชิญชวนผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลายผู้ซึ่งอาศัยในชุมชนระดับท้องถิ่นทั่วโลกให้มาสำรวจร่วมกันว่าจะเพิ่มความพยายามในการสร้างสังคมที่มีความสามัคคีและสันติสุขได้อย่างไร► Link: www.youtube.com/watch?v=7ogMAjClvWM_________#ความสามัคคี # #บาไฮการ์เด้น #การประชุมทั่วโลก #thaibahai #ศาสนา ... See MoreSee Less
View on Facebook
ขณะคลื่นแห่งการประชุมสาดซัดไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมองเห็นโอกาสมากมายในการรับใช้สังคมร่วมกับเพื่อนบ้านและพี่น้องร่วมชาติของตน ผู้ร่วมประชุมมองเห็นวิสัยทัศน์ของพระบาฮาอุลลาห์ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมา พระองค์ตรัสว่ามนุษยชาติเป็นหน่วยเดียว เป็นครอบครัวเดียว ด้วยพระธรรมคำสอนต่อไปนี้ “สูเจ้าทั้งหลายเป็นใบไม้บนต้นเดียวกัน และหยดน้ำในทะเลเดียวกัน” ▶ อ่านบทความเต็มใน BWNS: news.bahai.org/story/1587▶ Subscribe: www.youtube.com/channel/UCu2hs-6G3ogWeorGomWaBTg▶ Website: www.bahai.or.th#ความสามัคคี #มนุษยชาติ #การประชุมทั่วโลก ... See MoreSee Less
View on Facebook