การมีส่วนร่วมในวาทกรรมของประเทศ

สำนักงานสารนิเทศของชุมชนบาไฮประเทศไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งของ ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทย?

วัตถุประสงค์หลักคือการมีส่วนร่วมในวาทกรรมสาธารณะระดับชาติที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมไทยทางด้านวัตถุและจิตวิญญาณ?

เรามีความสนใจเป็นพิเศษในการมีส่วนร่วมในวาทกรรมระดับชาติเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ เยาวชนและชีวิตครอบครัว สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ บทบาทและอิทธิพลของสื่อ และบทบาทของศาสนาในสังคม?

สำนักงานสารนิเทศของชุมชนบาไฮประเทศไทยพยายามที่จะมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในวาทกรรมเหล่านี้ โดยการร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกับภาคประชาสังคมชุมชนศาสนา สื่อ สถาบันการศึกษา รัฐบาล และผู้มีบทบาทอื่น ๆ เพื่อพัฒนาความคิดร่วมกันในพื้นที่เหล่านี้


ติดต่อสำนักงานสารนิเทศ

นางสาวโมนา กรีนสปูน

ผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ

สำนักงาน: ?02-530-7417, 02-530-7418

มือถือ: 089-467-8580

อีเมล์: monagreenspoon@bahai.or.th