ศิลปะการอธิษฐาน

ถึงแม้ว่า ?เราจะต้องดูแล

ร่างกายของเราต่อไป

แต่เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า

ที่จะดูแลวิญญาณของเรา

จงดำดิ่งลงสู่ห้วงมหาสมุทรแห่งวจนะของเรา

เพื่อเจ้าจะได้คลี่คลายความเร้นลับ

และได้ค้นพบไข่มุกแห่งอัจฉริยะ

ที่แฝงเร้นอยู่ในความล้ำลึกนั้น

หัวใจของคนได้เปิดสู่แรงดลใจ

นี่คือ . . . การติดต่อทางธรรม

ถ้าเขาเพ่งเล็งความตั้งใจของเขา

ในเวลาของการอธิษฐาน ?

เขาจะตระหนักอย่างแน่นอนว่า ?

เขากำลังสนทนากับพระผู้เป็นเจ้า

การอธิษฐาน ?ควรจะเกิดจากความรัก

จากความปรารถนาของบุคคล

ที่จะติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้า

การอธิษฐานไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูด ?

อาจเป็นแม้แต่ในความคิด และทัศนะคติ

การได้เปล่งเสียงสดุดี ?แม้เพียงหนึ่งบท

ด้วยความหฤหรรษ์ และปีติยินดี

จะดีสำหรับท่านยิ่งกว่า

การอ่านพระธรรมบททั้งมวล

ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสะเพร่า

การวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งเช้าและเย็น

ช่วยให้เกิดความหฤหรรษ์แก่จิตใจ

บทอธิษฐานให้ชีวิต โดยเฉพาะเมื่อ

ใช้อธิษฐานในที่ส่วนตัว ณ เวลาหนึ่งๆ

เช่น เที่ยงคืน เมื่อเว้นว่าง

จากงานประจำวัน

เจ้าจงอธิษฐานว่า ลักษณะที่ไม่ดี

จะกลายเป็นลักษณะที่ดี และผู้อ่อนแอ

จะกลายเป็นผู้เข้มแข็ง

ความเศร้าโศกและความเสียใจ

ไม่ได้มาหาเราโดยบังเอิญ

สิ่งเหล่านี้ได้ถูกส่งมาโดย

พระกรุณาแห่งสวรรค์ เพื่อ. . .

ความสมบูรณ์ของตัวเราเอง

ถ้าเจ้าอยากได้ความรู้ . . . พระองค์

จะให้ความรู้แก่เจ้า

พระองค์จะประทานความรักแก่เจ้า

พระองค์จะสืบทอดพระพรทั้งมวลแก่เจ้า

ถ้าเจ้าปรารถนาความรักของพระผู้เป็นเจ้า

จงขอทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนา จากพระบาฮาอุลลาห์

ถ้าเจ้าปรารถนาความศรัทธา จงขอจากพระองค์