อ้อมแขนที่เปิดกว้าง 1/4

อ้อมแขนที่เปิดกว้าง 2/4

อ้อมแขนที่เปิดกว้าง 3/4

อ้อมแขนที่เปิดกว้าง 4/4