เราเป็นหยดน้ำ

คำสอนแรก

ความยุติธรรมคือทาง

รัก รัก รัก

มองดูฉัน

พูดความจริง

เราเป็นประชาชนแห่งบาฮา

เป็นดังพื้นดิน

นึกถึงพี่น้องก่อน

วาจาสัตย์

น้ำพุแห่งความเอื้อเฟื้อ

สรรพสัตว์ของพระเจ้า

ฉันต้องการมีความสุข

ความรักของเราคือที่มั่น

นั่นคือสิ่งที่บาไฮควรเป็น