แนวทางการศึกษาของบาไฮ

จงพิจารณามนุษย์เป็นประดุจเหมืองที่อุดมด้วยมณีที่ประเมินค่ามิได้การศึกษาเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยสมบัติที่ล้ำค่านี้ออกมา และช่วยให้มนุษยชาติได้รับประโยชน์จากสมบัตินี้

พระบาฮาอุลลาห์

เด็กที่ได้รับการอบรมด้วยคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ที่ครอบคลุมทุกแง่ของชีวิตบนโลก จะเติบโตเป็นเชื้อชาติใหม่ที่แท้จริง

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

การอบรมศีลธรรม

ความสำคัญ

?ความประพฤติดีงามและอุปนิสัยที่มีศีลธรรมต้องมาก่อน เพราะหากมิได้อบรมอุปนิสัย ????????????การมีความรู้จะเป็นภัย?

พระอับดุลบาฮา

การอบรมศีลธรรมและความประพฤติที่ดีงาม มีความสำคัญยิ่งกว่าการเรียนตำรามากมาย เด็กที่มีความสะอาดเป็นนิสัย เป็นที่น่าพอใจ มีอุปนิสัยดีงาม มีความประพฤติดี ถึงแม้เขาจะด้อยความรู้ ก็เป็นที่พึงปรารถนากว่าเด็กที่หยาบคาย มิได้ขัดเกลา มีอารมณ์ร้ายแต่กระนั้นมีความชำนาญยิ่งในวิทยาศาสตร์และศิลปะทุกอย่าง เหตุผลคือ เด็กที่ประพฤติดีแม้จะด้อยความรู้ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น แต่เด็กที่มีอารมณ์ร้ายและความประพฤติทราม เป็นคนทุจริตและเป็นภัยต่อผู้อื่นแม้ว่าเขาจะมีความรู้ อย่างไรก็ตามเด็กที่ได้รับการอบรมให้มีทั้งวิชาความรู้และเป็นคนดี ผลที่ได้คือแสงสว่างเหนือแสงสว่าง

พระอับดุลบาฮา

บทบาทของครอบครัว

?จงรู้ไว้ว่าวิญญาณทุกดวงถอดแบบมาจากลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า และเกิดมาอย่างบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นแต่ละคนแตกต่างกันไปตามความดีความชั่วที่พวกเขาก่อในโลกนี้ แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาในระดับต่างกัน ถึงกระนั้นแต่ละคนเกิดมาอย่างบริสุทธิ์ และจะมีมลทินก็หลังจากนั้น?

พระอับดุลบาฮา

บาไฮถือว่าทุกคนบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิด ดังนั้นการอบรมศีลธรรมควรเริ่มตั้งแต่อายุน้อยที่สุด และเริ่มแรกที่ทำได้คือการสอนเด็กให้สวดบทอธิฐานของพระบาฮาอุลลาห์

?เด็กเหล่านี้เป็นประดุจต้นอ่อน และการสอนบทอธิษฐานเป็นประดุจให้ฝนหลั่งมายังพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่อ่อนโยนและสดชื่น และสายลมอันอ่อนนุ่มแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้าจะพัดมายังพวกเขา ทำให้พวกเขาสั่นไหวด้วยความปีติ?

พระอับดุลบาฮา

?ไม่มีข้อคัดค้านสำหรับเด็กที่ยังไม่สามารถจำบทอธิษฐานได้ทั้งบท ที่จะเรียนเพียงบางประโยคเท่านั้น?

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

?ตั้งแต่วัยทารก เด็กต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เป็นบาไฮที่จิตใจดีมีศีลธรรม ถ้าการอบรมเป็นดังนี้พวกเขาจะปลอดภัยจากการทดสอบทุกอย่าง?

พระอับดุลบาฮา

การอบรมคุณธรรมทุกอย่างต้องเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวเมื่อเด็กยังเยาว์วัย พ่อแม่ไม่ควรปล่อยเวลาล่วงเลยไป และอาจจะสายเกินไปเมื่อลูกพ้นวัยรุ่นไปแล้ว

?ครอบครัวคือหน่วยหนึ่งของสังคม ต้องมีการอบรมตามกฎแห่งความบริสุทธิ์ คุณธรรมทุกอย่างต้องสอนในครอบครัว?

พระอับดุลบาฮา

?เด็กเป็นประดุจต้นอ่อน จะเติบโตขึ้นในหนทางที่เจ้าอบรมเขาหากเจ้าอบรมเด็กให้มีความสัตย์ กรุณาและเที่ยงธรรม เด็กจะเติบโต มีความซื่อตรง สดชื่นและอ่อนโยน และเจริญขึ้น ถ้าไม่เช่นนั้น โดยการอบรมอย่างผิดๆ เด็กจะเติบโตคดงอและไม่มีหวังจะเปลี่ยนเขาได้?

พระอับดุลบาฮา

?ในหนทางใดก็ตามที่เธอเลี้ยงลูก ลูกจะเป็นเช่นนั้น และผลจากการอบรมครั้งแรกจะคงอยู่กับบุคคลนั้นตลอดชีวิต และเป็นเรื่องยากที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลง?

พระอับดุลบาฮา

?เป็นเรื่องยากเหลือเข็ญที่จะสอนและขัดเกลาอุปนิสัยแต่ละคนเมื่อผ่านวัยรุ่นไปแล้ว ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่า เมื่อผ่านช่วงเวลานี้ไป แม้จะพยายามทุกวิถีทางที่จะดัดแปลงนิสัยบางอย่างก็หาได้เกิดประโยชน์อันใด บุคคลอาจปรับปรุงได้บ้างในวันนี้ แต่ไม่กี่วันผ่านไปเขาลืมและถอยกลับไปสู่อุปนิสัยเดิมและหนทางที่เขาเคยชิน ดังนั้นต้องวางรากฐานที่มั่นคงในวัยเด็กเริ่มแรก ขณะที่กิ่งยังเขียวและอ่อน จะดัดให้ตรงได้ง่าย?

พระอับดุลบาฮา

บทบาทของครู

พฤติกรรมทุกอย่างของครูมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด อุปนิสัยใจคอและศีลธรรมของนักเรียน ความรู้มากมายที่ครูพยายามสอน ลูกศิษย์อาจจำได้บ้างลืมบ้าง ส่วนที่จำได้ก็อาจลืมไปอีกเมื่อเวลาผ่านไป แต่ที่นักเรียนจำได้นานกว่าและฝังใจกว่าคือ อาจารย์คนนั้นชอบนินทาเสียดสีอาจารย์คนอื่น อาจารย์คนนี้ชอบใช้อารมณ์อย่างไม่มีเหตุผล ครูคนนี้มีนิสัยก้าวร้าวปากชอบระรานผู้อื่น ครูคนนั้นชอบเล่านิทานสกปรกในห้องเรียนอาจารย์คนนี้รักและห่วงใยลูกศิษย์ เรียนด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจ ครูคนนั้นมือถือสากปากถือศีล ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่แต่ตัวเองสูบในห้องพักครู ฯลฯ ผู้ที่เป็นครูควรระลึกไว้เสมอว่า สิ่งที่ไม่ดีติดต่อกันรุนแรงกว่าสิ่งที่ดี ครูอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีที่จะทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ แต่ภายในไม่กี่นาทีนักเรียนสามารถรับสิ่งที่ไม่ดีจากครูเข้ามาไว้ในอุปนิสัยของตน ครูที่ไม่มีคุณธรรมย่อมไม่สามารถอบรมศิษย์ให้มีคุณธรรม

?ขณะที่เด็กเหล่านั้นเรียนเพียงเล็กน้อยในโรงเรียนดังกล่าว กระนั้นอุปนิสัยและความประพฤติของครูสตรีทั้งหลายมีผลต่อเด็กๆ และโดยการพร่ำสอนความสงสัยและความคลุมเครือ จิตใจของเด็กหญิงเหล่านั้นถูกชักจูงและเปลี่ยนไป?

แน่นอนครูสตรี…..สอนภาษาอังกฤษ อักษร การบ้านการเรือนเย็บปักถักร้อยและการเย็บผ้า แต่อุปนิสัยของนักเรียนถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ถึงขนาดที่ว่าเด็กหญิงจะไม่ใยดีต่อมารดาอีกต่อไป อุปนิสัยของพวกเธอเสียเด็ก พวกเธอประพฤติตนเหลวไหล กลายเป็นคนเอาใจตัวเองและหยิ่ง?

พระอับดุลบาฮา

?ครูสตรีต้องมีความถ่อมตนที่สุด มีอารมณ์เยือกเย็น อดกลั้นและฝึกฝนมาดี?

พระอับดุลบาฮา

มาตรฐานของศีลธรรม

เมื่อพูดถึงศีลธรรมและคุณธรรมแล้ว อาจมีคำถามว่าจะยึดถืออะไรเป็นมาตรฐาน เพราะทัศนะของแต่ละคนแต่ละสังคมแตกต่างกันไป บางคนถือว่าคนเราไม่ควรดื่มสุราเลย บางคนถือว่าดื่มได้เวลาเข้าสังคมแต่อย่าให้ติดเป็นนิสัย บางคนถือว่าดื่มเป็นนิสัยก็ได้แต่อย่าให้เมา บางคนถือว่าดื่มให้เมาก็ได้แต่อย่าไปอาละวาดคนอื่นก็แล้วกัน สังคมหนึ่งอาจถือว่าคนเราไม่ควรใช้ความรุนแรง แต่ในอีกสังคมหนึ่งอาจถือว่าใช้ความรุนแรงได้เช่นในการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ หรืออาจถือว่าการก่อการร้ายเป็นความชอบธรรม มาตรฐานศีลธรรมอันเป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดคือมาตรฐานของศาสนา อย่างไรก็ตามต้องระวังไม่ให้การอบรมศาสนาทำให้นักเรียนกลายเป็นคนบ้าคลั่งศาสนา

?โรงเรียนต้องอบรมเด็กในหลักธรรมของศาสนาก่อน เพื่อว่าสัญญาและการลงโทษที่บันทึกอยู่ในคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าจะป้องกันพวกเขาจากสิ่งที่ต้องห้าม และประดับพวกเขาด้วยเสื้อคลุมแห่งบัญญัติแต่สิ่งที่ต้องอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายทำให้เด็กบ้าคลั่งศาสนาอย่างโง่เขลาหรือหัวรั้น?

พระบาฮาอุลลาห์

มาตรฐานศีลธรรมในสังคมกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ จึงตักเตือนบาไฮอย่าเพียงแต่พอใจว่าตนดีแล้วเมื่อเทียบกับคนอื่นเราไม่ควรภูมิใจว่าคนอื่นดื่มเหล้าทุกวัน เราดื่มเดือนละครั้งก็ดีถมไปแล้วถ้าไม่เช่นนั้นศีลธรรมของเราจะตกต่ำตามสังคม คนอื่นดื่มเหล้าหนึ่งขวดเราดื่มแค่หนึ่งแก้ว พอคนอื่นดื่มสองขวด เราก็เพิ่มเป็นสองแก้ว ศีลธรรมในสังคมยิ่งตกต่ำ บาไฮยิ่งต้องพยายามถีบตัวให้สูงขึ้น สำหรับบาไฮ คำสอนของพระบาฮาอุลลาห์คือมาตรฐานศีลธรรมสำหรับยึดเหนี่ยว

?บรรดาผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากพระผู้เป็นเจ้า….ไม่ควรมองดูที่สภาพเสื่อมทรามในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ไม่ควรมองดูที่ความเสื่อมศีลธรรมและความประพฤติเหลวไหลของประชาชนรอบๆ ตน แล้วพอใจว่าตนดีแล้วเมื่อเทียบกับผู้อื่น แต่ควรมองให้สูงขึ้นไปโดยการตั้งคำแนะนำเคี่ยวเข็ญของปากกาแห่งความรุ่งโรจน์เป็นเป้าหมายสูงสุดของตน เมื่อนั้นจะเป็นที่ตระหนักว่า มีขั้นตอนอีกมากมายเพียงไรที่จะต้องฝ่าฟันต่อไป แล้วเป้าหมายนั้นยังอยู่อีกไกลแค่ไหน เป้าหมายนั้นมิใช่อื่นใดนอกจากการแสดงตนเป็นแบบอย่างของศีลธรรมและคุณธรรมสวรรค์?

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

ระเบียบวินัย

?วินัยบางอย่างไม่ว่าทางกาย ทางศีลธรรมหรือทางปัญญา ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และไม่มีการฝึกฝนใดกล่าวได้ว่าสมบูรณ์และอุดมผลหากละเลยองค์ประกอบนี้?

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

?โรงเรียนของเด็กต้องเป็นสถานที่ที่มีวินัยและระเบียบที่สุด การสั่งสอนต้องครบถ้วน และต้องมีการแก้ไขและขัดเกลาอุปนิสัย?

พระอับดุลบาฮา

ถ้าขาดระเบียบวินัย จะเป็นการยากที่จะสอนอย่างอื่นหรืออบรมศีลธรรมให้เด็กได้โดยเฉพาะเด็กเล็ก เด็กจะซุกซนตามธรรมชาติ เข้าหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสู่ความสนใจ ควบคุมตัวเองไม่เป็น หากไม่ได้รับการแก้ไข เด็กจะกลายเป็นคนที่หักห้ามใจไม่เป็น ไม่เชื่อฟังใคร เอาแต่ใจตัวเอง ปล่อยใจไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มายั่วยวน และจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเมื่อเขาเติบโตเป็นวัยรุ่น

ในเริ่มแรกครูจำเป็นต้องควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย และการควบคุมนั้นจะค่อยๆ ผ่อนคลายลงได้ตามที่นักเรียนเริ่มควบคุมตัวเองได้มากขึ้น การควบคุมวินัยเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะต้องใช้ศิลปะความเป็นครูอย่างสูง เพราะครูต้องสังเกตอารมณ์และปฏิกิริยาของเด็กในช่วงเวลานั้นๆ และใช้วิธีเหมาะสมเพื่อควบคุมสถานการณ์ ครูควรพัฒนาความชำนาญด้านนี้โดยที่ครูเองต้องควบคุมตัวเอง ไม่หัวเสียแล้วตีหรือตวาดนักเรียนด้วยคำพูดหยาบคาย

?เด็กต้องไม่ถูกกดขี่หรือตำหนิเพราะว่าเขายังไม่พัฒนา เขาต้องได้รับการอบรมด้วยความอดทน?

พระอับดุลบาฮา

?อย่างไรก็ตามไม่อนุญาตให้ตีหรือพูดคำหยาบคายต่อเขา เพราะอุปนิสัยใจคอของเด็กจะวิปริตไปโดยสิ้นเชิงหากเขาถูกตีหรือถูกดุด้วยคำพูดหยาบคาย?

พระอับดุลบาฮา

พระอับดุลบาฮาสอนว่า โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่มีความสุข การควบคุมวินัยไม่ควรทำให้เกิดความตึงเครียดและกดดันเด็กมากเกินไปวิธีการสอนบางแห่งทำให้เด็กชอบมาก แม้แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กยังบอกพ่อแม่ว่าอยากไปโรงเรียนศิลปะการสอนส่วนใหญ่อยู่ที่สอนอย่างไรให้เพลิดเพลินแต่มีวินัย

ความรัก

คุณธรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญมาก แต่มักไม่ได้รับการเน้นเท่าที่ควรในการศึกษา นั่นคือความรัก บรรยากาศความรักระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และระหว่างนักเรียนกับครู จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนได้อย่างมาก

ความรักคือแสงสว่างที่นำทางในความมืด คือพันธะที่เชื่อมพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ และรับประกันความก้าวหน้าของวิญญาณที่รู้แจ้งทุกดวง

พระอับดุลบาฮา

ความรักคือแสงสว่างที่นำทางในการศึกษาด้วย หากนักเรียนรู้สึกว่าเพื่อนร่วมห้องไม่เป็นมิตรกับเขา หรือครูไม่ชอบขี้หน้าเขา นั่นจะเป็นแรงกดดันอย่างมากที่บั่นทอนประสิทธิภาพการเรียนของเขา แม้แต่ผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในระดับสูงก็ตาม หากเขารู้สึกกำลังถูกคนอื่นจ้องโจมตีประสิทธิภาพในการใช้สติปัญญาคิดอ่านเรื่องต่างๆ ของเขาจะแย่ลง เป็นสิ่งสำคัญมากที่ครูจะต้องทำนุบำรุงบรรยากาศของความรักในชั้นเรียน ไม่ทำสิ่งที่จะส่งผลตรงกันข้าม เช่น ไม่นินทาลูกศิษย์คนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟัง เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นบั่นทอนบรรยากาศของความรัก นำไปสู่การชิงดีชิงเด่นกันระหว่างนักเรียน ความรักความห่วงใยจะเปลี่ยนไปเป็นความเย็นชาไม่แยแสต่อเพื่อนร่วมห้อง

การให้กำลังใจ

?เด็กที่นำหน้าในชั้นเรียนต้องได้รับรางวัล ต้องมีการให้กำลังใจพวกเขาเมื่อใครคนหนึ่งก้าวหน้าไปได้ดี เพราะในการพัฒนาต่อไปพวกเขาต้องได้รับการชมเชยและกำลังใจ?

พระอับดุลบาฮา

?เด็กต้องได้รับกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้มีความกระตือรือร้นที่จะบรรลุสุดยอดของความสำเร็จทั้งหลายของความเป็นมนุษย์?

พระอับดุลบาฮา

?หากนักเรียนได้รับการบอกว่าเขาฉลาดน้อยกว่าเพื่อนๆ นั่นจะเป็นอุปสรรคและมีผลเสียต่อความก้าวหน้าของเขาอย่างมาก เขาต้องได้รับกำลังใจให้ก้าวหน้าต่อไป?

พระอับดุลบาฮา

ศิลปะของความเป็นครูอีกอย่างหนึ่งคือ การให้กำลังใจนักเรียนที่ทำได้ดีโดยไม่ทำให้นักเรียนคนอื่นเสียกำลังใจเพราะคิดว่า ถูกครูว่าทางอ้อมว่าฉลาดน้อยกว่า ครูควรใช้ความสำเร็จของนักเรียนคนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนคนอื่นพยายามมากขึ้น มิใช่สร้างบรรยากาศให้นักเรียนถือว่าเพื่อนร่วมห้องเป็นคู่แข่ง ทำให้รักกันน้อยลง

ดนตรี

ดนตรีช่วยอบรมจิตใจของเด็ก โรงเรียนควรให้ความสำคัญกับดนตรี

?ศิลปะการดนตรีเป็นของสวรรค์และมีประสิทธิภาพ เป็นอาหารของจิตวิญญาณและจิตใจ โดยอนุภาพและเสน่ห์ของดนตรี ดวงจิตของมนุษย์เบิกบานขึ้น ดนตรีมีผลต่อหัวใจของเด็กอย่างน่าพิศวง เพราะหัวใจของเด็กบริสุทธิ์และทำนองเพลงมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อเด็ก พรสวรรค์ที่แฝงอยู่ในหัวใจของเด็กจะปรากฏออกมาโดยสื่อของดนตรี ดังนั้นเราต้องพยายามทำให้เด็กชำนาญ สอนเด็กให้ร้องเพลงอย่างยอดเยี่ยมและโน้มน้าวใจ เป็นหน้าที่ของเด็กแต่ละคนที่จะรู้บางอย่างเกี่ยวกับดนตรี เพราะหากปราศจากความรู้ด้านนี้ เด็กจะไม่ซาบซึ้งทำนองของเครื่องดนตรีและน้ำเสียงเท่าที่ควร ทำนองเดียวกันโรงเรียนต้องสอนดนตรีเพื่อว่าวิญญาณและหัวใจของนักเรียนจะมีชีวิตชีวาและเบิกบาน และชีวิตของพวกเขาจะสดใสด้วยความเพลิดเพลิน?

พระอับดุลบาฮา

การอมรมวิชาความรู้

สมาธิในการเรียน

?ตราบใดที่ความคิดของบุคคลหนึ่งกระจัดกระจาย เขาจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่หากความคิดของเขาตั้งสมาธิมาที่จุดหนึ่ง ผลที่ได้จะยอดเยี่ยม?

พระอับดุลบาฮา

หากขาดสมาธิ นักเรียนจะเรียนไม่ได้ดี เป็นเรื่องสำคัญที่ครูจะช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ครูควรหาวิธีการดึงดูดความสนใจของเด็กให้มีใจจดจ่อกับสิ่งที่เรียน ไม่ให้เด็กเบื่อหน่ายใจวอกแวกไปนอกเรื่อง

วิธีการที่น่าสนใจและเพลิดเพลิน

การเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนรู้สึกอยากหนีออกไปนอกห้องเรียนไม่อยากเรียนวิชานั้นอีกต่อไป แสดงว่าต้องปรับปรุง

?ตั้งแต่อายุ 5 ปี เด็กต้องเริ่มการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนนั่นคือเวลากลางวันเขาต้องได้รับการดูแลในสถานที่ที่มีครู และควรเรียนรู้ความประพฤติที่ดีงาม

ที่นั่นพวกเขาควรได้รับการสั่งสอนพยัญชนะและคำด้วยการละเล่นดังที่ปฎิบัติในบางประเทศ โดยการทำพยัญชนะและคำด้วยขนมและให้แก่เด็ก ตัวอย่างเช่นพวกเขาทำรูปลูกกวาดเป็นรูป ก และกล่าวว่านี่คือ ก. หรือทำลูกกวาดเป็นรูป ข แล้วเรียกว่า ข. และทำเช่นนี้ต่อไปกับพยัญชนะที่เหลือทั้งหมด และให้ลูกกวาดเหล่านี้แก่เด็กน้อย ด้วยวิธีนี้เด็กๆ จะเรียนรู้พยัญชนะในไม่ช้า?

พระอับดุลบาฮา

เรียนด้วยการอภิปราย

การเรียนการสอนไม่ควรเป็นการบรรยายที่ยืดยาวเกินความสามารถของนักเรียนที่จะรับ แต่ควรให้มีการอภิปราย พูดโต้ตอบซักถามกัน ไม่ใช่ให้เด็กอ่านหนังสือมากมาย

?พวกเขาต้องเรียนวิทยาศาสตร์เหล่านั้นด้วยการละเล่นอย่างเพลิดเพลิน ความคิดส่วนใหญ่ต้องสอนแก่พวกเขาโดยการพูดมิใช่โดยหนังสือ เด็กคนหนึ่งต้องถามปัญหาเด็กอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและคนนั้นต้องให้คำตอบ ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะก้าวหน้าไปมาก ตัวอย่างเช่น ปัญหาคณิตศาสตร์ต้องสอนในรูปแบบของคำถามและคำตอบเด็กคนหนึ่งถามและอีกคนหนึ่งตอบ ต่อมาเด็กๆ จะคุยกันเกี่ยวกับวิชาเดียวกันเหล่านี้ด้วยความเต็มใจ เด็ก ๆ ที่นำหน้าในชั้นเรียนต้องได้รับรางวัล ต้องมีการให้กำลังใจพวกเขาเมื่อใครคนหนึ่งในพวกเขาก้าวหน้าไปได้ดี?

พระอับดุลบาฮา

ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน

เป้าหมายของการอบรมสั่งสอนนักเรียน ไม่ควรเป็นว่าจะหลอมเด็กทุกคนในเบ้าเดียวกันให้ออกมาเหมือนๆ กัน เพราะเด็กแต่ละคนมีความพิเศษเฉพาะตน ครูมีหน้าที่สังเกตว่าเด็กมีความสามารถและความถนัดทางไหน ดึงความสามารถของเด็กออกมา และสนับสนุนให้เด็กไปตามนั้น

?เกี่ยวกับอัตลักษณะที่มีอยู่แต่กำเนิด ถึงแม้การสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าดีเลิศ กระนั้นคุณลักษณะต่างๆ ตามธรรมชาติในมนุษย์มาจากความแตกต่างของระดับ ทั้งหมดล้วนดีเลิศแต่เหนือหรือด้อยกว่ากันตามระดับ ดังนั้นมวลมนุษยชาติมีความฉลาดและความสามารถแต่ความฉลาด ความสามารถ และคุณค่าของมนุษย์นั้นต่างกัน นี้เป็นสิ่งที่ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น นำเด็กมาจากครอบครัวเดียวกัน จากสถานที่เดียวกัน จากโรงเรียนเดียวกัน สอนโดยครูคนเดียวกัน เลี้ยงดูด้วยอาหารอย่างเดียวกัน อยู่ในภูมิอากาศเดียวกัน ใส่เสื้อผ้าเหมือนกัน เรียนบทเรียนเดียวกัน เป็นที่แน่นอนว่า เด็กบางคนเหล่านี้จะเก่งในวิทยาศาสตร์บางคนจะมีความสามารถระดับปกติ และบางคนจะปัญญาทึบ ดังนั้นเป็นที่ชัดเจนว่า ธรรมชาติโดยดั้งเดิมมีความแตกต่างของระดับและความสามารถ?

พระอับดุลบาฮา

?ขอให้เด็กแต่ละคนที่มีความสามารถและต้องการเรียนต่อ สมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาและเรียนหลักสูตรสูงขึ้นไปในวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์

อย่างไรก็ตามเด็กทุกคนมิใช่จะสามารถเข้าเรียนการศึกษาระดับสูงขึ้นไปได้ ดังนั้นเด็กที่เหลือต้องถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนอุตสาหกรรมซึ่งพวกเขาจะสามารถเรียนรู้ทักษะและมีความชำนาญด้านนั้น จากนั้นให้เด็กเลือกสิ่งที่ตนชอบ ถ้าเด็กชอบการค้า ให้พวกเขาเรียนการค้า ถ้าชอบอุสาหกรรมให้เลือกเรียนอุสาหกรรม ถ้าชอบการศึกษาสูงขึ้นไปให้เลือกด้านนั้น ถ้าชอบด้านอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของความเป็นมนุษย์ก็เลือกสิ่งนั้น ให้เด็กอยู่ในสาขาที่เขาชอบและถนัด?

พระอับดุลบาฮา

ความพยายามเป็นเลิศและความพอประมาณ

?อันดับแรกและสำคัญที่สุดคือการอบรมความประพฤติและอุปนิสัยที่ดีงาม แก้ไขคุณลักษณะต่างๆ กระตุ้นความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จและบรรลุความสมบูรณ์?

พระอับดุลบาฮา

?เป็นหน้าที่ของเด็กๆ ที่จะพยายามเต็มที่ในการเรียน…เหตุผลนั้นคือพระผู้เป็นเจ้ารักความสมบูรณ์ขีดสุดในศิลปะและทักษะทุกอย่าง?

พระบาฮาอุลลาห์

?เมื่อมนุษย์เห็นงานของตนสมบูรณ์เลิศ และความสมบูรณ์เลิศนี้เป็นผลมาจากความตรากตรำและความพยายามอย่างไม่หยุดหย่อน เขาคือผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลก งานคือบ่อเกิดแห่งความสุข ???????????ของมนุษย์?

พระอับดุลบาฮา

?สิ่งใดก็ตามที่เกินขอบเขตของความพอประมาณจะหยุดส่งผลดี?

พระอับดุลบาฮา

ทั้งครูและนักเรียนควรรักษาสมดุลของหลักการทั้งสองนี้คือ ความพยายามเป็นเลิศและความพอประมาณ ความพยายามเป็นเลิศมิได้หมายความว่า จะต้องทำอะไรให้ได้สมบูรณ์ 100% เต็ม ถ้าได้90% ก็ยังกลุ้มใจ ธรรมชาติของมนุษย์ คือความไม่สมบูรณ์ การคิดว่าตนสมบูรณ์อย่างไม่มีข้อบกพร่องจะมีผลเสียกับตัวเอง ในทางกลับกันไม่ควรให้ความพอประมาณเสื่อมลงไปเป็นความเฉื่อยชา ไม่พยายามเต็มที่

สำหรับบาไฮเราตระหนักดีว่า พระผู้เป็นเจ้าประสาทความสามารถให้มนุษย์ เมื่อประสบความสำเร็จ มนุษย์ควรถือว่าความสำเร็จนั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้า ความคิดเช่นนี้จะช่วยระงับความหยิ่งทะนงในวิชาความรู้

?ความรู้จะมากับความหยิ่งทะนง และจะนำไปสู่ความผิดพลาดและความเมินเฉยต่อพระผู้เป็นเจ้า?

พระอับดุลบาฮา

เรียนอะไร เพื่ออะไร

?เมื่อเริ่มต้นพยายามเรื่องใด เป็นหน้าที่ที่จะมองดูที่จุดหมายก่อน?

พระบาฮาอุลลาห์

?ก่อนจะศึกษาวิชาใด บุคคลนั้นควรถามตัวเองว่า วิชานั้นมีประโยชน์อะไรและจะมีผลอะไรเกิดขึ้นจากวิชานั้น หากวิชานั้นเป็นสาขาความรู้ที่มีประโยชน์ นั่นคือถ้าสังคมจะได้คุณประโยชน์นักจากวิชานั้นแน่นอนเขาควรทุ่มเทใจทั้งหมดในวิชานั้น?

พระอับดุลบาฮา

นักเรียนควรทราบว่าวิชาที่เรียนมีประโยชน์อะไร ซึ่งจะทำให้วิชานั้นน่าเรียนมากขึ้น ไม่ใช่ไม่ว่ารู้ว่าเรียนอะไรเรียนไปทำไมและลงเอยที่ความเบื่อหน่ายวิชาหรือศาสตร์ที่เรียนควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่ใช่วิชาที่เริ่มต้นด้วยคำพูดและจบลงที่คำพูด วิชาที่เป็นเช่นนี้จะหดหายไปในอนาคตเช่นปรัชญาบางสาขา

?ความรู้เป็นเสมือนปีกสำหรับชีวิตของมนุษย์ และเป็นบันไดให้มนุษย์ไต่ขึ้นไป การแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่ของทุกคน อย่างไรก็ตามความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ควรแสวงหาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของโลก ไม่ใช่ความรู้ที่เริ่มต้นด้วยคำพูดและจบลงด้วยคำพูด?

พระบาฮาอุลลาห์

ใช้คำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ช่วยนำทาง

ตามที่พระอับดุลบาฮาสอนไว้ การเรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัสและใช้เหตุผลหาข้อสรุปของมนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นความผิดพลาด ความรู้ในสาขาต่างๆ ที่มนุษย์ทำการวิจัยค้นคว้า ทำการทดลอง หาข้อสรุป มีทั้งทฤษฎีที่ผิดพลาดและทฤษฎีที่ถูก ข้อสรุปที่ผิดและถูกปนกันอยู่ ทฤษฎีที่ยอมรับกันว่าถูกในตอนนี้ เมื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปก็อาจกลายเป็นทฤษฎีที่ผิด วิทยาศาสตร์ มิได้พิสูจน์ความจริงที่สมบูรณ์ตายตัว แต่เป็นการแย้งสมมุติฐานเดิมเพื่อไปสู่สมมุติฐานใหม่ที่ถูกต้องสมบูรณ์กว่าเดิม ความรู้ที่เรายอมรับกันมิใช่ความจริงเสมอไปแต่อาจเป็นเพียงสิ่งที่ยังไม่ถูกแย้ง การพบห่านสีขาว 100 ตัว มิได้พิสูจน์ว่าห่านทุกตัวมีสีขาว แต่การพบห่านสีอื่นเพียงตัวเดียวจะเป็นการแย้งสมมุติฐานนั้น ตราบใดที่ยังพบห่านสีอื่น เราก็ยอมรับกันต่อไปว่าห่านทุกตัวมีสีขาว นี่คือจุดหนึ่งที่ช่วยให้เราเริ่มเข้าใจพระวจนะของพระบาฮาอุลลาห์ที่ทรงกล่าวไว้ว่า:

?บ่อเกิดของวิชาทั้งปวงคือการรู้จักพระผู้เป็นเจ้า?

พระบาฮาอุลลาห์

?การเริ่มต้นและจุดกำเนิดของปัญญาคือการยอมรับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประกาศไว้อย่างชัดเจน?

พระบาฮาอุลลาห์

และท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

?คำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ให้ความกระจ่างในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับชีวิตและความรู้ของมนุษย์ ซึ่งบาไฮจะต้องเรียนรู้ก่อนความรู้อื่นเกือบทั้งหมด เพื่อว่าเขาจะได้ใช้คำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ไว้ชั่งข้อมูลที่ได้รับ มิใช่ยอมรับข้อมูลนั้นอย่างตาบอด บาไฮได้เปรียบจากการเปิดเผยพระธรรมสำหรับยุคนี้ที่สาดแสงมายังปัญหามากมายที่ทำให้นักคิดสมัยใหม่ทั้งหลายจนปัญญา ดังนั้นบาไฮต้องพัฒนาความสามารถในด้านการเรียนทุกสิ่งจากคนรอบข้าง แสดงความถ่อมตนอย่างเหมาะสมต่อครูของเขา แต่สัมพันธ์สิ่งที่เขาได้ฟังกับคำสอนบาไฮเสมอ เพราะคำสอนบาไฮจะช่วยให้เขาแยกทองออกจากขี้โลหะแห่งความผิดพลาดของมนุษย์?

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

ปรึกษาหารือด้วยความรักความสามัคคี

?เจ้าจงปรึกษาหารือกันในทุกเรื่อง เนื่องด้วยการปรึกษาหารือคือตะเกียงนำทางและช่วยให้ปัญญาแตกฉาน?

พระบาฮาอุลลาห์

ในอดีตการผลิตหนังสือเป็นไปช้ามากเพราะใช้มือคัดลอก ห้องสมุดของสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดมีหนังสืออยู่เพียงร้อยกว่าเล่ม ปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้ก้าวไปรวดเร็วจนไม่มีใครตามทันแม้จะเป็นคนที่เก่งที่สุดมีการประเมินกันว่าหากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งอ่านตำราเคมีทุกวันวันละ 24 ชั่วโมง ความรู้ของเขาก็ยังล้าหลังอยู่ 3 ปี คณะครูอาจารย์จึงควรปรึกษาหารือกันเพื่อพิจารณาดูว่า สิ่งใดสำคัญหรือสำคัญกว่าที่ควรจะรู้เข้าใจและจดจำ วางแนวทางการศึกษาให้เหมาะสม ถ้าครูแต่ละคนต่างสอนตามใจตนโดยไม่ขึ้นกับใคร ผลเสียจะตกอยู่กับลูกศิษย์ดั้งนั้นคณาจารย์ที่มีความรักสามัคคี ปรึกษาหารือ เพื่อวางแนวทางการเรียนการสอน จะช่วยให้สถาบันการศึกษานั้นก้าวหน้าไปได้ดีกว่าสถาบันที่คณาจารย์ชิงดีชิงเด่นไม่ร่วมมือกัน

?ไม่มีอานุภาพใดดำรงอยู่ได้นอกจากอาศัยความสามัคคี ไม่มีความผาสุกใดบรรลุได้นอกจากอาศัยการปรึกษาหารือ?

พระบาฮาอุลลาห์

ไม่ใช่เฉพาะแต่อาจารย์เท่านั้น ในหมู่นักเรียนเองก็ควรได้รับการปลูกฝังให้ร่วมมือกันในการเรียน ใช้การปรึกษาหารือในขบวนการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามต้องเรียนรู้การปรึกษาหารือให้ถูกหลัก ซึ่งพระบาฮาอุลลาห์สอนเราว่าไม่ให้ใช้วิธีประจัญหน้า โดยกล่าวว่าสิ่งที่คุณพูดนั้น ?ผิด? แต่ควรพูดออกไปในลักษณะที่เป็นข้อคิดหนึ่งหรืออีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้อื่นพิจารณา

หากนักเรียนไม่รู้จักร่วมมือกันตั้งแต่ในสถาบันการศึกษา แต่กลับแข่งขันชิงดีกัน จะส่งผลเสียหายไปถึงสังคมภายนอกเมื่อพวกเขาเรียนจบออกไป พฤติกรรมที่ชอบใช้ความเข้มแข็งกว่าเอาชนะหรือข่มผู้อื่น กลุ่มอื่น ชนชั้นอื่น อาชีพเดียวกันหรือคนละอาชีพ ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจหรือด้านอื่น คือตัวการร้ายที่ทำลายสังคม เพราะความผาสุกของสังคมอยู่ที่การร่วมมือและตอบแทนกัน

?กฎที่ว่าผู้ที่เข้มแข็งที่สุดคือผู้ที่อยู่รอด คือที่มาของความยากลำบากทั้งปวง คือเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาท ความเกลียดชังและเป็นปรปักษ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์?

พระอับดุลบาฮา

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

?จุดประสงค์ของการเรียนรู้ควรเป็นการส่งเสริมความผาสุกของประชาชน…การเรียนรู้ที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความผาสุกของโลก มิใช่นำไปสู่ความทะนง การกดขี่ ความรุนแรง และการปล้น?

พระอับดุลบาฮา

ความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตมิได้อยู่ที่การแสดงอำนาจเหนือผู้อื่นแต่มาจากการรับใช้ผู้อื่นและช่วยกันสร้างสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทุกคนในสังคม

?วิญญาณที่บกพร่องทุกดวงคิดถึงแต่ตัวเองและประโยชน์ของตนแต่เมื่อความคิดของเขาขยายออกไปอีกสักหน่อย เขาจะเริ่มคิดถึงความผาสุกและความสุขสบายของครอบครัวของตน เมื่อความคิดของเขาขยายกว้างออกไปอีก เขาจะห่วงใยความสุขของเพื่อนร่วมชาติ และถ้าหากความคิดนั้นขยายออกไปอีก เขาจะคิดถึงความรุ่งเรืองของดินแดนและเชื้อชาตินั้น แต่เมื่อความคิดทรรศนะของเขาขยายออกไปเต็มที่และขึ้นถึงขีดสมบูรณ์สุด เขาจะสนใจในการเชิดชูมนุษย์ เมื่อนั้นเขาจะเป็นผู้ปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์และเป็นผู้แสวงหาความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของทุกดินแดน นี้คือสิ่งชี้บ่งถึงความสมบูรณ์เลิศ?

พระอับดุลบาฮา

ความสำเร็จของชีวิต

เจตคติในเรื่องความสำเร็จของชีวิตมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาหากประชาชนมีค่านิยมว่าความสำเร็จของชีวิตคือความร่ำรวยและความเป็นใหญ่เป็นโตในสังคม ประชาชนก็จะศึกษาหาความรู้ด้วยความมุ่งหวังไปในทิศทางหนึ่งที่จะพาสังคมไปสู่ความหายนะ เพราะค่านิยมนี้จะผลักดันประชาชนให้พยายามไต่เต้าขึ้นไปเป็นใหญ่อยู่ในตำแหน่งสูง และอาจถึงกับใช้วิธีแยบยลทุกอย่างที่ทำได้ ประชาชนจะแข่งขันกันทุกรูปแบบซึ่งอาจจะใช้วิธีที่ไร้ศีลธรรมหรือไร้มนุษยธรรม เพื่อจะกอบโกยความมั่งคั่งไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเสียหายแค่ไหน จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอย่างไรและถึงกับเห็นผู้อื่นเป็นเหยื่อที่ตนจะสูบ วิชาที่เรียนรู้มาก็เพื่อจะสูบประโยชน์จากผู้ที่รู้น้อยกว่าอย่างเห็นแก่ตัว ศาสนาบาไฮมิได้ตำหนิความร่ำรวยไปทางไหน การศึกษาที่จะนำไปสู่ความผาสุกของสังคมต้องอาศัยเจคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำเร็จของชีวิต ซึ่งพระอับดุลบาฮากล่าวไว้ว่า

?ความมั่งคั่งเป็นที่น่าสรรเสริญในระดับสูงสุด ถ้าความมั่งคั่งนั้นได้มาด้วยความพยายามของบุคคลและกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าในด้านพาณิชย์ เกษตรกรรม ศิลปะและอุตสาหกรรม และความมั่งคั่งนั้นถูกใช้ไปเพื่อเห็นแก่มนุษย์ เหนืออื่นใดหากผู้ที่สุขุมรอบคอบและมีลู่ทาง ริเริ่ม มาตรการที่ช่วยบำรุงมวลชนอย่างทั่วถึง ไม่มีภารกิจใดยิ่งใหญ่กว่านี้ และในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า ภารกิจนี้คือความสำเร็จสูงสุด เพราะผู้อนุเคราะห์ดังกล่าวจัดหาสิ่งจำเป็นและรับประกันความสุขสบายและความผาสุกของคนจำนวนมาก ความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่น่าชมเชยถ้าหากประชาชนทั่งหมดมั่งคั่งด้วย หากคนส่วนน้อยร่ำรวยจนเกินควรขณะที่ส่วนใหญ่ขัดสน และไม่มีประโยชน์งอกเงยมาจากความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งเป็นเพียงค่าใช้จ่ายของผู้ครอบครอง ในทางตรงกันข้ามหากความมั่งคั่งนั้นใช้จ่ายไปเพื่อส่งเสริมความรู้ ก่อตั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนอื่นๆ สนับสนุนศิลปะกรรมและอุตสาหกรรม อมรมเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ กล่าวโดยย่อ คืออุทิศเพื่อความผาสุกของสังคมผู้ครอบครองความมั่งคั่งนี้จะโดดเด่นต่อหน้าของพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์ในฐานะเป็นผู้ที่ล้ำเลิศกว่าใครๆ ที่อาศัยอยู่บนพิภพ และจะได้รับการนับว่าเป็นชาวสวรรค์?

พระอับดุลบาฮา

มาตรฐานของระบบการศึกษาบาไฮ

?เป็นหน้าที่ของเด็กบาไฮที่จะนำหน้าเด็กอื่นๆ ในการเรียนวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพราะเด็กบาไฮได้รับการเลี้ยงดูด้วยกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า สิ่งใดก็ตามที่เด็กอื่นเรียนในหนึ่งปี ขอให้เด็กบาไฮเรียนในหนึ่งเดือน พระอับดุลบาฮาปรารถนาด้วยความรักในหัวใจที่จะได้เห็นเยาวชนบาไฮแต่ละคนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่ามีสติปัญญาล้ำเลิศ?

พระอับดุลบาฮา

อาจกล่าวได้ว่านี้คือมาตรฐานที่พระอับดุลบาฮาตั้งไว้ และเป็นสิ่งท้าทายและหน้าที่ของนักการศึกษาบาไฮที่จะพัฒนาระบบการศึกษาขึ้นมาให้ได้ระดับนี้ ถ้าเราไม่หยุดใคร่ครวญให้ดี เราอาจจะตกใจว่าทำไม ????????????????พระอับดุลบาฮาตั้งความหวังไว้กับเด็กบาไฮเหลือเชื่อแบบนี้ คือเด็กอื่นเรียนหนึ่งปี ให้เด็กบาไฮเรียนในหนึ่งเดือน สำหรับกรณีนี้เราพอจะมองเห็นความเป็นไปได้คือ:

ตั้งแต่ก่อนเกิด พ่อแม่บาไฮดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เด็กบาไฮในครรภ์ปลอดจากสารพิษต่างๆ ที่จะผ่านมาทางมารดา เด็กจึงเกิดมาอย่างมีสุขภาพ อีกทั้งยังได้รับพลังพระวจนะของพระบาฮาอุลลาห์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จากการที่พ่อแม่สวดอธิษฐานให้ พ่อแม่เตรียมตัวอบรมลูกตั้งแต่ก่อนลูกเกิด สอนบทอธิษฐานให้ลูกตั้งแต่เยาว์วัย ลูกเติบโตขึ้นมาในครอบครัวบาไฮที่เลี้ยงดูเขาตามคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนบาไฮ ซึ่งเขาจะได้เรียนรู้คุณธรรมและความสามารถจากบาไฮในชุมชน เข้าเรียนในโรงเรียนบาไฮที่มีครูบาไฮดำเนินการสอนตามหลักธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ เป็นครูที่ตระหนักในความสำคัญของบทบาทความเป็นครู ตระหนักถึงความสำคัญของบรรยากาศความรักในการศึกษา ส่งเสริมความรักความอบอุ่นระหว่างนักเรียนบาไฮ ระหว่างนักเรียนกับครู และระหว่างครูกันเอง จึงไม่ต้องเสียเวลา เสียกำลังสมองและกำลังใจไปกับการชิงดีชิงเด่นกัน ครูบาไฮจะสามัคคีกันปรึกษาหารือตามหลักการบาไฮเพื่อวางรูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อบรมให้เด็กบาไฮมีอุปนิสัยใจคอดีและมีความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องโดยอาศัยคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ช่วยแยกทองออกจากขี้โลหะแห่งความผิดพลาด ทำให้ทั้งครูและนักเรียนบาไฮไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเรียนรู้ทฤษฎีผิดพลาดต่าง ๆ ที่ปนอยู่กับความรู้ที่ถูกต้อง อีกทั้งประสานคุณธรรมที่ล้ำเลิศเข้าด้วยกันในตัวเด็กบาไฮ เช่น ความพยายามเป็นเลิศและความพอประมาณ ความรู้เป็นเลิศและถ่อมตัว

ดังนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่บาไฮที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กบาไฮ เตรียมครอบครัวบาไฮ เตรียมชุมชนบาไฮและสถาบันการศึกษาบาไฮไว้ต้อนรับเด็กบาไฮที่จะเกิดมา บาไฮเตรียมความพร้อมเหล่านี้ได้สมบูรณ์แค่ไหน สิ่งที่พระอับดุลบาฮาคาดหวังไว้กับเด็กบาไฮก็จะใกล้ความจริงมากเท่านั้น

บทบาทของธรรมสภาบาไฮ

?เป็นหน้าที่ของธรรมสภาซึ่งเป็นสภาของพระผู้เป็นเจ้าที่จะพยายามทุกวิถีทางในการอบรมเด็ก เพื่อว่าตั้งแต่วัยทารก เด็กจะได้รับการอบรมให้มีความพฤติบาไฮในวิถีของพระผู้เป็นเจ้า และประดุจต้นอ่อนเด็กจะเติบโตและเจริญขึ้นในธาราไหลริน นั่นคือคำแนะนำคำตักเตือนของพระผู้ทรงความงามอันอุดมพร?

พระอับดุลบาฮา

?ธรรมสภาท้องถิ่นทั้งหลายต้องส่งเสริมทุกวิถีทางที่ทำได้ในการให้ความกระจ่างแก่เยาวชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ในการศึกษาของเด็กก่อตั้งสถาบันการศึกษาบาไฮเมื่อเป็นไปได้ จัดระบบและบริหารงานและจัดหาวิธีการดีที่สุดเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนาสถาบันการศึกษาบาไฮ?

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

การอบรมสตรี

?ตราบใดที่มารดามิได้อบรมลูก มิได้เริ่มต้นลูกในหนทางชีวิตที่เหมาะสม การอบรมที่ลูกได้รับภายหลังจะไม่บังเกิดผลเต็มที่ เป็นหน้าที่ของธรรมสภาทั้งหลายที่จะจัดโปรแกรมอย่างดีสำหรับการอบรมเด็ก แสดงให้มารดาเห็นว่าตั้งแต่วัยทารก เด็กควรได้รับการดูแลและสั่งสอนอย่างไร คำแนะนำเหล่านี้ต้องให้แก่มารดาทุกคนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเธอ เพื่อว่ามารดาแต่ละคนจะอบรมเลี้ยงดูลูกตรงตามคำสอนบาไฮ?

พระอับดุลบาฮา

?การอบรมสตรีจำเป็นและสำคัญกว่าการอบรมบุรุษ เพราะสตรีคือผู้อบรมเด็กตั้งแต่วัยทารก หากเธอมีข้อเสียและจุดบกพร่อง เด็กก็จะบกพร่องด้วยแน่นอน ดั้งนั้นความบกพร่องของสตรีแสดงนัยถึงความบกพร่องของมวลมนุษยชาติ เพราะมารดาคือผู้ที่อุ้มชู เลี้ยงดูและชักนำการเติบโตของเด็ก นี้มิใช่หน้าที่ของบิดา หากผู้อบรมไร้ความสามารถ ผู้ที่รับการอบรมจะขาดความสามารถด้วย สิ่งนี้กระจ่างชัดและโต้แย้งไม่ได้ นักเรียนจะปราดเปรื่องได้หรือหากครูไม่รู้หนังสือและไม่มีวิชา มารดาคือผู้อบรมคนแรกของมนุษยชาติ หากมารดาบกพร่อง อนิจจาสำหรับสภาพของเผ่าพันธุ์ในอนาคต…?

พระอับดุลบาฮา

ความหวังในเด็กและเยาวชนบาไฮ

?เด็กที่ได้รับการอบรมด้วยคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ที่ครอบคลุมทุกแง่ของชีวิตบนโลก จะเติบโตเป็นเชื้อชาติใหม่ที่แท้จริงท่านหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะเตรียมตัวสำหรับงานอันใหญ่ที่จะเผชิญพวกเขาในอนาคต นั่นคือการช่วยก่อสร้างโลกใหม่ด้วยความช่วยเหลือและแรงบันดาลใจจากคำสอนบาไฮ?

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

?การอบรมเด็กอย่างเหมาะสมนั้นสำคัญยิ่งต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ หัวใจและรากฐานที่จำเป็นของการอบรมทุกอย่างคือการอบรมจิตใจและศีลธรรม เมื่อเราสอนเพื่อนมนุษย์เกี่ยวกับสัจจะและวิถีชีวิตบาไฮ เราต้องต่อสู้กับอุปสรรคของความไม่แยแส วัตถุนิยม ความงมงาย ความเชื่อผิดๆ มากมายฝังใจอยู่ก่อน แต่สำหรับลูกๆ ที่เกิดใหม่ของเรา พวกเขาเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่เปรอะเปื้อนทางโลก ตั้งแต่วินาทีแรกของชีวิต เรามีหน้าที่อบรมพวกเขาทั้งทางจิตใจและสติปัญญาตามหนทางที่พระผู้เป็นเจ้าแสดงไว้ให้และดั้งนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาจะเป็นผู้สนับสนุนความมุ่งหมายของพระองค์ เป็นเอกบุรุษในหมู่มนุษย์ พร้อมที่จะเผชิญการทดสอบทุกอย่างและจะเป็นดวงดาราบนนภาแห่งปัญญาโดยแท้จริง เป็นธาราไหลรินซึ่งจะเป็นที่พึ่งของมวลมนุษย์?

สภายุติธรรมสากล

การศึกษาเพื่อการพัฒนา

?พระบาฮาอุลลาห์ทรงพิจารณาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของอารยธรรมที่แท้จริง?

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

การศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนา

?สิ่งจำเป็นเบื้องต้นและด่วนที่สุดคือการส่งเสริมการศึกษา เป็นเรื่องสุดจะจินตนาการได้ว่า ชาติใดจะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้ นอกจากว่าเรื่องสำคัญมูลฐานนี้จะดำเนินก้าวหน้าไป เหตุผลสำคัญของความเสื่อมและความตกต่ำของประชาชนคือ ด้วยความรู้ปัจจุบันมวลชนมิได้ทราบแม้แต่กิจการธรรมดา ดั้งนั้นพวกเขาจะยิ่งไม่เข้าใจเพียงไหนเกี่ยวกับแก่นของปัญหาสำคัญและความจำเป็นอันซับซ้อนของยุค?

พระอับดุลบาฮา

?การไต่สวนอย่างใกล้ชิดจะแสดงให้เห็นว่า ปฐมเหตุของการกดขี่และความยุติธรรม ความไม่ชอบธรรม ผิดกฎและไม่เป็นระเบียบ คือความไร้ศรัทธาศาสนาและไร้การศึกษาของประชาชนตัวอย่าง เช่น เมื่อประชาชนศรัทธาศาสนาอย่างแท้จริง รู้หนังสือและร่ำเรียนมาอย่างดีเมื่อมีความยุ่งยากเกิดขึ้น พวกเขาสามารถร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่ได้รับสิทธิ์ และเห็นว่าการดำเนินการของคณะปกครองท้องถิ่นขัดกับความยินดีของพระผู้เป็นเจ้าและความยุติธรรมของกษัตริย์ พวกเขาสามารถเสนอเรื่องไปยังคณะผู้พิพากษาระดับสูงขึ้นไป และอธิบายความไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมของคณะบริหารท้องถิ่นจากนั้นคณะผู้พิพากษาจะขอบันทึกคดีได้และด้วยวิธีนี้ความยุติธรรมจะดำเนินไป อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเป็นเพราะการศึกษาไม่เพียงพอ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้แม้แต่คำศัพท์ที่จะใช้อธิบายสิ่งที่พวกเขาต้องการ?

พระอับดุลบาฮา

พลเมืองขาดแคลนการศึกษามากเท่าไร ความเจริญก้าวหน้าของชาติก็ล่าช้ามากเท่านั้น คนไร้การศึกษาในชนบทมีแนวโน้มจะปฏิเสธการรักษาทางแพทย์สมัยใหม่มากกว่าคนที่มีการศึกษา ความเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงในเริ่มแรกอาจกลายเป็นความเจ็บป่วยที่ร้ายแรง ความเจ็บป่วยที่ควรรักษาหายได้อาจกลายเป็นความพิการเพราะมัวแต่ไปรักษาผิดๆ ถูกๆ หรือหายช้ากว่าปกติ คนด้อยการศึกษามีโอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายถูกชักจูงหรือปลุกระดมได้ง่าย และอาจตกเป็นเครื่องมือของบุคคลบางกลุ่ม การพัฒนาการปกครองเป็นไปได้ลำบากหากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษา ประชาชนที่ด้อยการศึกษาอาจไม่เข้าใจปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจทำลายธรรมชาติโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจร่วมมือหรือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเขามาทำลายสิ่งแวดล้อม เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า ไม่มีชาติใดประสบความสำเร็จเว้นแต่พลเมืองทั้งหมดจะได้รับการศึกษา

การพัฒนาบุคคลและสังคม

?เราไม่สามารถแยกหัวใจของมนุษย์ออกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกของเรา และกล่าวว่าเมื่อใดมีการปฏิรูปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง มนุษย์เป็นน้ำหนึ่งเดียวกันกับโลก จิตใจของมนุษย์ปั้นแต่งสิ่งสิ่งแวดล้อมและถูกกระทบโดยสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ทั้งคู่มีผลต่อกันและกัน และการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่ยั่งยืนในชีวิตของมนุษย์คือผลที่มาจากปฏิกิริยาต่อกันและกันนี้?

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

บุคคลไม่สามารถพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตนโดยลำพังแต่ต้องอาศัยความพยายามและการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือรับใช้ผู้อื่นในสังคม ในทางกลับกันความพยายามจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นโดยมองข้ามความสำคัญของการพัฒนาบุคคล เท่ากับเป็นการสร้างอาคารบนฐานทราย ทั้งคู่ต้องพัฒนาไปด้วยกันละแยกจากกันไม่ได้ ความรักความสามัคคีคือองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาบุคคลและสังคม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยศาสนา

?เป็นที่แน่นอนว่า วิธีการที่เยี่ยมที่สุดที่นำไปสู่การพัฒนาและความรุ่งเรืองของมนุษย์ กลไกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการกู้โลกและให้ความสว่างแก่โลกคือ ความรัก ไมตรีจิตและความสามัคคีในหมู่มนุษยชาติทั้งปวง ไม่มีสิ่งใดสัมฤทธิผลได้ในโลกนี้ ไม่แม้แต่ในความคิดหากปราศจากความสามัคคีและเห็นพ้องกัน และวิธีที่สมบูรณ์เลิศสำหรับการเพาะมิตรภาพและความสามัคคีคือศาสนาที่แท้จริง?

ศักยภาพในการพัฒนา

?ความรักคือความลับของการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า คืออานุภาพที่แผ่มาจากพระผู้ทรงปราณี คือแหล่งที่มาของคุณธรรม?

พระอับดุลบาฮา

ความรักก่อให้เกิดคุณธรรม และจะดลให้ผู้นั้นตั้งจุดประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อส่งเสริมความผาสุกของสังคม มิใช่เพื่อกดขี่และเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความรู้ ความชำนาญและความสามารถที่เรียนรู้มา จะทำให้คุณธรรมเป็นพลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม

?จุดหมายอันสูงส่งและแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะน่าสรรเสริญเพียงไร ย่อมไม่เพียงพอแน่นอน หากไม่ได้รับการค้ำจุนด้วยมาตรการที่ปฏิบัติได้และวิธีที่เหมาะสม ความปรารถนาอันแรงกล้าไมตรีจิตและความพยายามอันเหลือล้น จะมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยหากเราไม่รู้จักแยกแยะและควบคุม และละเลยที่จะกำกับสิ่งเหล่านี้ให้ไปตามช่องทางที่มีประโยชน์สุด?

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

ศักยภาพในการสร้างสรรค์ของบุคคลขึ้นอยู่กับคุณธรรม เจตคติความรู้ความสามารถ ความชำนาญ รูปแบบการอบรมควรมีการวิเคราะห์แล้วคิดค้นแบบแผนของกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ตัวอย่างเช่นในเกษตรกรรม ความสามารถในการผลิตพืชผลของชาวนาจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรกรรม มีความสามารถและความชำนาญในการลงมือ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ??????????มีคุณธรรมที่ต้องการร่วมมือ ช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนชาวนา การอบรมจึงควรพิจารณาดูว่าสิ่งใดที่ผู้นั้นต้องทำได้เพื่อจะพัฒนาบุคคลนั้นเองและพัฒนาสังคมด้วย ดังนั้นการอบรมศีลธรรมไม่ควรเป็นเพียงการบรรยายหรือเทศนาคุณธรรมที่สวยงาม ซึ่งอาจไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาบุคคลและสังคม

ก่อนที่คนเราจะพัฒนาตนเองและสังคม จำเป็นต้องมีแรงจูงใจที่ผลักดันให้ผู้นั้นอยากพัฒนา นั่นคือ ??ความรัก ความรู้ ความศรัทธา ความรักก่อให้เกิดคุณธรรม และความรู้แปลคุณธรรมออกมาเป็นการกระทำที่สร้างสรรค์ แต่ความรักและความรู้อาจหยุดชะงักท่ามกลางความเสื่อมโทรมของสังคมหากไร้ความศรัทธา กล่าวคือ ศรัทธาว่าชีวิตนี้มีความหมายศรัทธาว่าตนมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ พลังสร้างสรรค์ที่จำเป็นมีอยู่จริงและสามารถสร้างสังคมใหม่ที่มีความสามัคคีได้ เป็นความศรัทธาที่มิใช่เกิดจากอารมณ์ที่เพ้อฝัน แต่เป็นความศรัทธาที่อยู่บนความรู้ความเข้าใจที่ผลักดันให้เกิดการกระทำ

แบบแผนสังคมสำหรับยุคใหม่

?ดูกร ประชาชนแห่งบาฮา บัญญัติแต่ละข้อที่เราเปิดเผยคือที่มั่นอันแข็งแกร่งสำหรับอภิรักษ์โลกที่ดำรงอยู่ แท้จริงแล้วพระผู้ถูกประทุษร้ายนี้มิได้ปรารถนาอื่นใดนอกจากความปลอดภัยและความเจริญของเจ้า?

พระบาฮาอุลลาห์

บาไฮมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่า บทบัญญัติและแบบแผนสังคมใหม่ที่พระบาฮาอุลลาห์นำมาให้ในโลกยุคนี้ คือสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาบุคคลพร้อมไปกับการพัฒนาสังคม ความตึงเครียดระหว่างบุคคลที่ปรารถนาอิสรภาพ และความพยายามขอสถาบันทางสังคมที่จะจำกัดอิสรภาพเพื่อให้บุคคลยอมจำนน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ปะทุขึ้นเรื่อยมา จึงควรที่จะทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง ซึ่งต้องตรวจสอบแนวความคิดเกี่ยวกับอิสรภาพส่วนบุคคลและสถาบันเสียใหม่ ยอมรับว่าอิสรภาพที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการควบคุมตนเอง อิสรภาพที่ไม่คำนึงถึงความผาสุกของส่วนร่วมจะนำไปสู่ความเสียหาย สถาบันจำเป็นต้องรับประกันว่า ตนมิได้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มใด หรือถูกใช้เป็นกลไกเอาเปรียบผู้อื่น แต่ควรเป็นช่องทางที่พรสวรรค์ ความสามารถและพลังงานของประชาชนจะถูกใช้ไปในการรับใช้สังคม ความร่วมมือตอบแทนกันระหว่างบุคคลและสถาบันจะเป็นไปได้ดีที่สุดเมื่อบุคคลสนับสนุนสถาบันอย่างจริงใจและสถาบันหันมาปรึกษาหารืออย่างเปิดเผยกับบุคคลในชุมชนเพื่อส่งเสริมความผาสุกของพวกเขา แนวความคิดเดิมที่ว่า กฎหมายคือกลไกของอำนาจที่ใช้ควบคุมคนในสังคม จะเปิดไปสู่ระดับความเข้าใจใหม่ซึ่งประชาชนจะไม่มองว่า กฎหมายคือสิ่งที่จำกัดอิสรภาพตนเอง แต่เป็นสิ่งที่ชี้แนะที่จะพาไปสู่ความผาสุกและความเจริญของตนเอง

?ดังเช่นที่มีกฎต่างๆ ที่ควบคุมร่างกาย ซึ่งทำให้เราตอบสนองความต้องการของร่างกายด้วยอาหารบางอย่าง รักษาร่างกายให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิหนึ่ง และอื่นๆ ถ้าเราต้องการหลีกเลี่ยงความพิการ ดังนั้นมีกฎที่ควบคุมวิญญาณของเราเช่นกัน กฎเหล่านี้เปิดเผยต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคโดยพระศาสดาของ ????พระผู้เป็นเจ้า และการเชื่อฟังพระศาสดาคือสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับมนุษย์แต่ละคน และมนุษยชาติโดยส่วนรวมต้องพัฒนาอย่างเหมาะสมและกลมกลืนกัน เพราะต่างก็ขึ้นต่อกันและกันถ้าคนหนึ่งฝ่าฝืนกฎสำหรับพัฒนาจิตใจของตน เขาจะทำร้ายไม่เพียงแต่ตนเองแต่จะทำร้ายสังคมที่เขาอาศัยอยู่ด้วย ในทำนองเดียวกันสภาพของสังคมก็มีอิทธิพลโดยตรงต่อคนที่อาศัยอยู่ในสังคมนั้น?

สภายุติธรรมสากล

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์สามารถพบความรัก ความสามัคคี คุณธรรมและความศรัทธาที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สมดุลระหว่างอิสรภาพของบุคคลและอำนาจของสถาบัน ซึ่งอยู่ในระบบบริหารบาไฮที่พระบาฮาอุลลาห์วางไว้ให้สำหรับเป็นแบบแผนสังคมของโลกยุคใหม่ เพื่อนำไปสู่อารยธรรมขั้นสูงสุดบนพิภพนี้ เป็นแบบแผนที่บุคคลและสังคมจะพัฒนาไปด้วยกันได้ดีที่สุด

?ภายในกรอบของอิสรภาพนี้มีการวางแผนความประพฤติของสถาบันและบุคคลไว้ ซึ่งแม้จะต้องยอมรับ ว่าต้องเคารพนับถือกฎหมายแต่ประสิทธิภาพในกรอบนี้มิได้ขึ้นกับอำนาจกฎหมายมากนัก แต่ขึ้นกับความตระหนักในประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดวงจิตแห่งการร่วมมือกันที่ค้ำจุนโดยความเต็มใจ ความกล้าหาญ สำนึกในความรับผิดชอบ และการริเริ่มส่วนบุคคล…ดังนี้จึงเกิดสมดุลของอิสรภาพระหว่างสถาบันไม่ว่าระดับชาติหรือท้องถิ่นกับบุคคลที่ค้ำจุนสถาบันนั้น?

สภายุติธรรมสากล

?ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคมอธิบายไว้โดยท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ในคำแถลงที่ว่า ?แนวความคิดของบาไฮเกี่ยวกับชีวิตสังคมขึ้นกับหลักการของการให้ความประสงค์ของบุคคลเป็นรองต่อความประสงค์ของสังคม ซึ่งมิได้สกัดกั้นบุคคลหรือยกบุคคลขึ้นมาถึงขั้นกลายเป็นผู้ต่อต้านสังคม ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสังคม เพราะในทุกสิ่งควรปฏิบัติตามทางสายกลาง?

ความสัมพันธ์นี้ซึ่งเป็นรากฐานของการค้ำจุนอารยธรรม จำเป็นต้องมีความเข้าใจและร่วมมือกันในระดับสูงสุดระหว่างสถาบันและบุคคล และเพราะว่าจำเป็นต้องทำนุบำรุงบรรยากาศที่ให้ศักยภาพสุดคณานับของบุคคลในสังคมพัฒนาขึ้นมาได้ ความสัมพันธ์ต้องมี ?ขอบเขตของอิสรภาพ? ที่ให้ ?บุคคลแสดงออกได้? โดยอาศัยความสมัครใจ การริเริ่มและความรับผิดชอบที่มอบหมายไว้กับสถาบันบาไฮทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับอิสรภาพและการพัฒนาบุคคลในแง่เหล่านี้ พรรณนาไว้ในธรรมนูญของสภายุติธรรมสากลว่า: ?ปกป้องสิทธิอิสรภาพและการริเริ่มของบุคคล? ผลพวงของความรับผิดชอบนี้คือ ?เอาใจใส่ต่อการอภิรักษ์เกียรติของมนุษย์?

ช่างน่าสังเกตเพียงไรในระบบของพระบาฮาฮุลลาห์ ขณะที่ความประสงค์ของบุคคลเป็นรองต่อความประสงค์ของสังคม บุคคลก็มิได้หมดความสำคัญไป แต่กลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเบื้องต้น เพื่อว่าบุคคลนั้นจะพบตำแหน่งของตนเองในวิถีของความก้าวหน้า และสังคมโดยส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากพรสวรรค์และความสามารถของบุคคลที่ประกอบกันเป็นสังคมนั้น บุคคลนั้นจะพบว่าการพัฒนาศักยภาพของตนมิใช่อยู่ที่ความปรารถนาของตนเองเท่านั้น แต่ยังตระหนักว่าความสมบูรณ์ของตนอยู่ที่การเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษยชาติและเจตนาของการสร้างสรรค์ที่สวรรค์กำหนดไว้?

สภายุติธรรมสากล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ?ระบบโลกใหม่: การบริหารของบาไฮ ตัวอย่างแบบแผนทางสังคม?