โอวาทแด่คู่สมรส

ความซื่อสัตย์ต่อกันคือพันธนาการที่ผูกมัดหัวใจได้อย่างแน่นแฟ้นที่สุด เมื่อคู่ที่รักกันอย่างแท้จริงได้ร่วมชีวิตกันแล้ว คู่ครองนั้นจะต้องแสดงออกซึ่งความซื่อตรงต่อกัน ขอให้คู่สมรสจงอุทิศความรู้ สติปัญญา ทรัพย์สมบัติ ยศ บรรดาศักดิ์ ตลอดจนร่างกายและจิตใจถวายแด่พระผู้เป็นเจ้า แด่พระบาฮาอุลลาห์และแก่กัน จงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กว้างขวางประดุจดังจักรวาลของพระผู้เป็นเจ้า

จงอย่าปล่อยให้ความหึงหวงคืบคลานมาเกาะกินใจของเจ้าทั้งสองเพราะความหึงหวงนั้นเปรียบประหนึ่งดังยาพิษที่มีแต่จะกัดให้ธาตุแท้แห่งความรักกร่อนลง อย่าให้โชคชะตาอันไม่จีรังยั่งยืนในชีวิตที่ผันแปรนี้ชักพาให้เจ้าทั้งสองแตกร้าวกัน เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น จงปรึกษาหารือ ปรับความเข้าใจกันอย่างลับๆ ?มิฉะนั้นแล้ว ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์จะขยายเรื่องเล็กน้อยให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ อย่าเก็บความเศร้าโศก ข้อข้องใจไว้เพียงลำพัง เมื่อความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นจงชี้แจง อธิบายปัญหานั้นอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาด้วยความเข้าใจ เพื่อว่าความทุกข์ร้อนใจนั้นจะมลายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในความทรงจำ จงมีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกัน อย่าปล่อยให้ความหึงหวง ความอิจฉาริษยา และความหน้าซื่อใจคดครอบงำจิตใจ ?ความรู้สึกนึกคิดของเจ้าต้องสูงส่ง มีอุดมคติอันสดใสเรืองรอง มีจิตใจอันเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม หากเจ้ามีคุณสมบัติตามนี้ ดวงจิตของเจ้าจะกลายเป็นอรุโณทัยสถานสำหรับดวงตะวันแห่งสัจธรรม ขอให้หัวใจของเจ้าจงเป็นประหนึ่งดังกระจกเงาใสบริสุทธิ์สองบานที่จะส่องสะท้อนแสงดาราแห่งสรวงสวรรค์ของความรักและความงาม ความรู้สึกนึกคิดของเจ้าจักต้องสูงส่ง

จงกล่าวคำสดุดีพระธรรมสวรรค์อันสูงส่ง ทรงความดลบันดาลใจด้วยกัน อย่าได้มีความลับต่อกัน จงสร้างสรรค์ให้บ้านเป็นร่มเงาที่พักพิงอันสุขสงบ จงมีความโอบอ้อมอารี และให้ประตูบ้านเปิดกว้างต้อนรับมิตรสหายตลอดจนคนแปลกหน้า จงต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนด้วยความปีติยินดี ให้ทุกคนรู้สึกว่า นี่คือบ้านของเขาเอง

ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถหยั่งรู้ความลึกซึ้งแห่งสมานฉันท์และสัมพันธภาพที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเจตนามุ่งหมายให้แก่สามีและภรรยา จงทะนุบำรุงพฤกษาแห่งมงคลสมรสนี้ด้วยความรักใคร่ เพื่อให้คงเขียวชอุ่มในทุกฤดูกาลและผลิดอกออกผลเป็นโอสถรักษาประชาชาติ

ดูกร ผู้เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า ขอให้บ้านของเจ้าจงเป็นนิมิตแห่งสรวงสวรรค์ของอับภา เพื่อว่าทุกคนที่เหยียบย่างเข้ามาในบ้านนี้จะได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์และความสมัครสมานสามัคคี และรำพึงในความคิดคำนึงว่า ?นี่คือบ้านแห่งความรัก นี่คือราชฐานแห่งความรัก นี่คือรังแห่งความรัก นี่คืออุทยานแห่งความรัก?

จงเป็นดั่งนกร้องเพลงคู่หนึ่งที่โผบินสู่ยอดพฤกษาแห่งชีวิต ให้บรรยากาศนี้มีแต่เสียงเพลงแห่งความรัก และความปลื้มปีติ

จงปลูกฝังความรักไว้กลางหัวใจ ให้สถิตอยู่ ณ ที่ศูนย์แห่งมโนธรรม อย่าให้ความรักนี้คลอนแคลนเมื่อต้องกระแสลมที่พัดหวน

และเมื่อพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานบุตรธิดาที่อ่อนหวานน่ารักให้แล้ว จงอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นพฤกษชาติที่ไม่มีวันร่วงโรยเจริญอยู่ในอุทยานสวรรค์ เป็นนกในทิพยสถาน เป็นคนรับใช้ในโลกแห่งมนุษยชาติ และเป็นผลของต้นไม้แห่งชีวิตของเจ้า

จงอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีปรองดอง ให้ผู้อื่นยึดถือแบบอย่างไปดำเนินชีวิต ให้เป็นที่กล่าวขวัญว่า ?ดูซิ เขาอยู่ด้วยกันราวกับเป็นนกในรังเดียวกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวกันอย่างแท้จริง ดูเสมือนว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เสกสรรให้เขาทั้งคู่มีความสนิทเสน่หาชั่วกาลนาน?

จงมีความรักตามเจตจำนงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้ เพื่อว่าเจ้าจะได้เสวยสุขในชีวิตนิรันดรด้วยกัน จงดื่มน้ำอมฤตจากน้ำพุแห่งสัจธรรมให้เต็มอิ่ม ในแต่ละวันชั่วอายุขัยของเจ้า จงดำเนินชีวิตในสรวงสวรรค์อันรุ่งเรือง จงเก็บดอกไม้อมตะจากสวนสวรรค์อันเร้นลับ

ขอให้เจ้าทั้งสองอยู่ด้วยกันประหนึ่งเป็นเทพธิดาในพิมาน เป็นดังคู่อภิรมย์ที่สถิตอยู่ในทิพยสถานแห่งความรัก จงสร้างรังที่มีกิ่งก้านอันอุดมด้วยใบบนต้นไม้แห่งความรัก จงท่องไปในท้องทะเลแห่งความรักที่ปราศจากชายฝั่ง จงเดินในอุทยานแห่งความรักอันอมตะ จงอาบแสงตะวันแห่งความรัก จงมั่นคงและแน่วแน่ในวิถีแห่งความรัก ให้จมูกเจ้าได้สัมผัสกับกลิ่นบุปผาแห่งความรัก ให้โสตประสาทของเจ้าต้องมนต์ดุริยางค์แห่งความรัก ?ขอให้จุดมุ่งมาดปรารถนาของเจ้าจงอุดมด้วยความเอื้ออารีประดุจดังภักษาหารในงานเฉลิมฉลองของความรัก ให้มีถ้อยคำจับใจ ประหนึ่งดังสร้อยไข่มุกอันขาวสดใสที่ได้มาจากมหาสมุทรแห่งความรัก จงดื่มน้ำอมฤตแห่งความรักให้เต็มอิ่ม เพื่อเจ้าจะได้ดำรงอยู่ในความรักอันประเสริฐตลอดไปชั่วนิรันดร

พระอับดุลบาฮา