ชีวิตครอบครัวและบุตร

“ถ้าหากในครอบครัวมีความรักและมีความคิดเห็นลงรอยกัน ครอบครัวนั้นก็จะก้าวหน้า รุ่งเรืองเและมีคุณธรรม”

หน่วยของครอบครัวเป็นศูนย์กลางของสังคมมนุษย์ ที่จัดสรรสิ่งแวดล้อมสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณสมบัติและความสามารถที่น่าการยกย่อง ด้วยการกระทำที่ปรองดองและพัฒนา และยังคงรักษาสายใยแห่งความรักที่เชื่อมสมาชิกครอบครัวเข้าด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอถึงความจริงที่ว่าความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลหนึ่งผูกพันอยู่กับความเจริญก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกครอบครัวท่านอื่นๆอย่างแยกกันไม่ออก

บทบาทพื้นฐานของครอบครัวคือการเลี้ยงดูบุตรที่สามารถรับผิดชอบต่อการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของตน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมของมนุษยชาติ พระอับดุลบาฮา กล่าวว่า มารดาและบิดาของบุตรควร? มีหน้าที่. มุ่งมั่นด้วยความพยายามเต็มที่ในการฝึกฝนอบรมบุตรสาวและบุตรชาย และบิดามารดาบาไฮเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการอบรมเลี้ยงดูบุตรสาวและบุตรชาย จะต้องตระหนักในหน้าที่ของเขาในเรื่องนี้ แต่การศึกษาของบุตรไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบของบิดามารดาเท่านั้น แต่ชุมชนก็มีบทบาทสำคัญ ชุมชนบาไฮให้ตระหนักในเรื่องนี้อย่างมาก จริงๆแล้วมีการจัดชั้นเรียนเพื่อให้การศึกษาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเด็กที่เปิดให้ทุกคน ซึ่งชั้นเรียนเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมแรกที่ดำเนินการโดยศาสนิกชนบาไฮในชุมชน